Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Monografiu uviedol do života operný režisér Marián Chudovský

Nová publikácia Peter Konwitschny. Bojovník proti mŕtvej opere. Príspevok do reflexie operného divadla

16. 2. 2023 | videné 570-krát

Na sviatok sv. Valentína uviedla operná historička a kritička Michaela Mojžišová z Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i., do života svoju tretiu monografiu o opernom divadle. Tentoraz sa v teatrologickom výskume zamerala na tvorbu nemeckého režiséra Petra Konwitschného (1945). Jeden z najvýraznejších a súčasne najpolarizujúcejších operných tvorcov ostatných štyroch desaťročí je slovenskému publiku dobre známy z piatich produkcií, ktoré v rozpätí rokov 2005 – 2017 uviedlo Slovenské národné divadlo. Kniha Peter Konwitschny. Ein Kämpfer gegen die tote Oper/Peter Konwitschny. Bojovník proti mŕtvej opere vyšla v medzinárodnej spolupráci vydavateľstiev VEDA a Academia, v slovenskej aj nemeckej jazykovej mutácii.

Rozsahom útla, významom však dôležitá publikácia sa podľa autorky nesnaží analyzovať tvorbu kontroverzného režiséra z pohľadu opernej kritičky. Jej ambíciou bolo vypracovať katalóg režisérom konštantne používaných výrazových prostriedkov a stať sa tak sprievodcom v možnostiach čítania príznačných motívov Konwitschného poetiky. Na základe komparácie tridsiatky vybraných inscenácií sformulovala tematické okruhy Konwitschného tvorby, ktoré poukazujú na jeho ideový a estetický program. Práca popri analýze režisérovho rukopisu prispieva aj k poznaniu všeobecných princípov súčasnej opernej réžie a tiež včleňuje Konwitschného päť bratislavských inscenácií do globálneho kontextu umelcovho diela. Vzhľadom na to, že napriek verifikovanému významu režiséra nie je jeho dielo ani v nemeckej teatrologickej literatúre súhrnne spracované, publikácia má potenciál vstúpiť do medzinárodného umenovedného diskurzu.

Hostiteľom prezentácie bol Goetheho inštitút v Bratislave, početné publikum večerom sprevádzal operný kritik a súčasne autor nemeckého prekladu Robert Bayer. V príjemnej atmosfére moderátorovho rozhovoru s autorkou publikácie sa diváci dozvedeli veľa zaujímavostí nielen o vzniku samotnej knihy, ale aj o umeleckých a osobnostných špecifikách Petra Konwitschného. Monografiu uviedol do života operný režisér Marián Chudovský, ktorý sa v čase svojho pôsobenia na poste riaditeľa Opery SND a neskôr i generálneho riaditeľa SND zaslúžil o hosťovanie popredného nemeckého režiséra na našej prvej opernej scéne.

 

                                                                   

Spracovala: Klára Madunická, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i.

Foto: autorka

Súvisiace články