Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mária Omastová a Zuzana Kroneková uvítali účastníčky akcie

Rúcanie bariér v polymérnej vede – oslava ženy, vedkyne, matky

15. 2. 2023 | videné 636-krát

Na pôde Ústavu polymérov SAV, v. v. i., sa 13. februára 2023 konali historicky prvé Raňajky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Neformálne stretnutie sa nieslo v duchu hesla Rúcanie bariér v polymérnej vede a hlavným cieľom bolo pootvoriť dvere sociálnym problémom, ktorým vedkyne, najmä matky, v súčasnosti čelia.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede vznikol prijatím rezolúcie OSN v roku 2015. Jeho 8. ročník si tentoraz vďaka Márii Omastovej, Zuzane Benkovej a Zuzane Kronekovej pripomenuli aj v Ústave polymérov SAV, v. v. i.

Toto stretnutie vzniklo sčasti aj preto, že sa po prepuknutí pandémie ľudia v rámci ústavu stretávali veľmi málo a o tom, čo koho trápi, sa dozvedali len sprostredkovane. „Naším cieľom bolo rozpútať diskusiu a dozvedieť sa hlavne od mladých doktorandiek a vedkýň, čo by chceli vylepšiť,“ poznamenala Zuzana Benková s tým, že sa to do veľkej miery aj podarilo.

Stretnutie sa začalo prezentáciou organizátoriek, v rámci ktorej sa v krátkosti zhrnula história postavenia žien v spoločnosti. Účastníčkam tiež predstavili Plán rodovej rovnosti a Etický kódex SAV a v neposlednom rade boli témou konkrétne riešenia na pomoc ženám matkám.

Vedenie ústavu sa snaží podporovať ženy po návrate z materskej dovolenky, pretože spojiť kariéru s materstvom nie je úplne jednoduché. „Náš ústav pred rokom vytvoril schému finančnej pomoci po návrate žien do zamestnania, ak sa z materskej dovolenky vráti pred uplynutím troch rokov. Do ukončenia materskej/rodičovskej dovolenky tak dorovnáva zamestnávateľ nepomer v príjme matky vedkyne finančnou podporou úmernou úväzku, ktorý má pri nástupe. Je to niečo ako splatenie dlhu za neplatenú prácu, ktorú doma žena odvádzala počas materskej dovolenky,“ približuje ústretovú finančnú schému Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Zuzana Kroneková. Momentálne je niekoľko ich vedkýň na materskej dovolenke, táto iniciatíva je teda veľmi vítaná.

Mladé vedkyne zaujala najmä téma matky. Niektoré z nich už rodiny majú, iné ju ešte len plánujú. V rámci debaty zahraničné doktorandky poukázali na to, že v mnohých krajinách Európy aj mimo nej trvá materská dovolenka tri až šesť mesiacov. To, čo však ženy matky všeobecne spája, je vďaka stereotypom vytvorená nerovnováha vo zvládaní profesionálneho a súkromného života. Vedkyne by takisto veľmi ocenili zriadenie materskej školy v areáli SAV, vzorom by sa mohla stať škôlka Slovenskej technickej univerzity.

Postavenie žien vo vede stále v istých ohľadoch pokrivkáva. „V roku 2020 bolo zo všetkých doktorandov v SAV 67 percent žien. Číslo sa pravdepodobne odvtedy výrazne nezmenilo, no čo sa týka vedeckých hodností, kam patria doktor vied či profesor, tam malo zastúpenie len 10 percent žien. Pravdepodobne je to stále následok nedávnej minulosti, kde sa žena venuje najmä výchove detí a jej kariéra ostáva na určitom stupni zamrznutá. Trend sa však mení a verím, že sa to prelomí,“ poznamenala Mária Omastová.

 

Spracovala: Stanislava Longauerová
Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články