Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt VISION

Online prednáška „Radiomics and radiogenomics in cancer“

26. 1. 2023 | videné 364-krát

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Caroliny de la Pinta, MD., pod názvom "Radiomics and radiogenomics in cancer", ktorá sa koná v rámci aktivít organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Carolina de la Pinta, MD., je radiačná onkologička na Ramon y Cajal University Hospital (IRYCIS) v Madride, Španielsko.

Prednáška sa koná v stredu 8. februára 2023 o 14.00 hod. online.

Záujemcovia sa môžu regostrovať na stránke projektu VISION

Na váš mail potom dostaete prihlasovací kód.

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV, v v. i.

Súvisiace články