Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Silvia Pastoreková v košickej vedeckej kaviarni

V košickej vedeckej kaviarni sa so Silviou Pastorekovou putovalo do hlbín nádorovej bunky

20. 12. 2022 | videné 577-krát

Aj ťažké témy sa dajú povedať ľahko či skôr zrozumiteľnejšie. Presvedčila sa o tom viac ako stovka návštevníkov košickej vedeckej kaviarne, ktorá sa konala v pondelok 12. decembra 2022 v kultovom Kine Úsmev. Hostiteľ a organizátor Ján Gálik, riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i., vo vedeckej kaviarni privítal generálnu riaditeľku Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., čerstvú držiteľku ocenenia Výnimočná osobnosť vedy ESET Award 2022 prof. RNDr. Silviu Pastorekovú, DrSc. Témou jej prednášky bola Cesta do hlbín nádorovej bunky.  

V úvode prof. Silvia Pastoreková vysvetlila základný rozdiel medzi nádorovými a bežnými bunkami, ako aj vznik nádorovej bunky. Nezabudla podotknúť, že k štúdiu nádorových procesov sa dostala šťastnou súhrou okolností – sama je totiž vyštudovaná virologička. Skúsenosti niekoľkých desaťročí, počas ktorých sa témam experimentálnej onkológie venuje, ju naučili, že vznik rakoviny je veľmi komplikovaný proces. V prednáške stručne načrtla jeho typické znaky a popísala, čo môže byť podnetom pre vznik tohto zhubného ochorenia. Pochopenie príčin a mechanizmov nádorových ochorení je podľa S. Pastorekovej jedným z predpokladov ich úspešnej liečby. Vysvetlila tiež rozdiel medzi onkogénmi a antionkogénmi. Svoje teórie dokumentovala aj na praktických ukážkach – napríklad pri progresii karcinómu hrubého čreva či melanómu. Nezabudla zdôrazniť, že pri každej pochybnosti v našom tele treba navštíviť lekára, pretože pri veľmi skorej diagnostike (štádium I, II nádorového ochorenia) je vysoké percento prežitia. V ďalšej časti prednášky sa prof. S. Pastoreková venovala tomu, prečo nádory v našom tele vznikajú – môže ísť o vrodenú predispozíciu, prostredie, kde sa pohybujeme a aj životný štýl. Ten má až 42-percentý podiel na vzniku nádorových ochorení, upozornila vedkyňa. K vzniku rakoviny však tiež prispieva aj mikroprostredie nádorového tkaniva. V prednáške sa ďalej S. Pastoreková sústredila hlavne na vplyv kyslíka, resp. kyslosť nádorového prostredia.

Náhoda, šťastie, intuícia či dispozícia... Legenda o Serendipe. Tak pokračovala Silvia Pastoreková vo svojom osobnom príbehu, ako sa dostala k jej najvýznamnejšiemu výskumu. Nezabudla spomenúť výnimočných mentorov – Dionýza Blaškoviča a Jána Závadu a popísala svoju prvú náročnú výskumnú tému. Neskôr sa spojila so svojím manželom Jaromírom a spoločne aj s českým vedcom Janom Závadom objavili bielkovinu, ktorá sa nachádza na povrchu nádorových buniek, zdravé bunky ju však nemajú. Na základe genetickej informácie túto bielkovinu zaradili do tzv. karbonických anhydráz a dostala názov CA IX. Tento objav im otvoril dvere do svetového vedeckého sveta a začala sa spolupráca so špičkovými svetovými vedcami. Objasnila tiež, aké praktické využitie má bielkovina pre výskum a využitie v terapii. Táto liečba už je vo vývoji, potvrdila vedkyňa. V závere vyzdvihla, že ide o tímovú prácu nielen vedcov z ústavu či centra, ale aj zo zahraničia. „Veríme, že keď sa nám podarí získať prostriedky na ďalší vývoj, uspejeme v našej stratégii liečby nádorových buniek,“ konštatovala na záver generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i., Silvia Pastoreková, ktorá potvrdila, že do Košíc chodí veľmi rada a teší ju vždy milé vrúcne prijatie košických nadšencov vedy.

Celá prednáška aj s diskusiou je vo videu pod textom.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto a video: Martin Bystriansky

Súvisiace články