Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pri skúmaní snímok

Unikátny nález archeológov pravdepodobne z doby rímskej

9. 12. 2022 | videné 916-krát

Výskumníkom z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., a Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity sa v závere roka podarilo čiastočne zachytiť štruktúru piliera mosta pravdepodobne z doby rímskej, ktorý sa nachádza v obci Iža pri Komárne. Celú akciu zabezpečovalo Oddelenie poriečnej polície, ktoré poskytlo skúsený tím a pomohlo tak vedcom získať nové informácie. Zázemie pre výskumný tím poskytla Obec Iža.

Prvú indíciu o existencii mosta priniesol rozsiahly sonarový prieskum realizovaný firmou Helicop, s. r. o., v roku 2021. Datovanie mosta je zatiaľ otázne. Okolnosti naznačujú, že by mohlo ísť o most z doby rímskej. Piliere mosta smerujú na južnú bránu rímskeho légiového tábora v Iži, ktorý v roku 2021 vyhlásili za pamiatku UNESCO. Most by teda celkom logicky mohol spájať dva tábory Ižu na slovenskej strane (v dobe rímskej išlo o územie barbarov) a Brigetio na strane maďarskej (rímska provincia Panónia).

Pre lepšiu viditeľnosť v zimných mesiacoch sa výskum naplánoval na záver roka. Podľa PhDr. Klaudie Daňovej, PhD., z Archeologického ústavu (AÚ) SAV, v. v. i., spolupráca s rôznymi inštitúciami otvára nové možnosti, ktoré sú obyčajne prospešné pre všetky strany. Veľmi dobre naplánovaný a logisticky zvládnutý náročný ponor priniesol nečakané výsledky. Policajný potápač bol prvým človekom, ktorému sa pravdepodobne po dvoch tisícoch rokoch podarilo na záznam zachytiť stĺpy/zvyšky piliera mostovej konštrukcie. Vedľa opracovaných kvádrov boli aj drevené koly a po odobratí vzoriek sa vedci pokúsia určiť presný vek konštrukcie mosta. PhDr. Ján Rajtár, CSc., (AÚ SAV, v. v. i.) aj doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD., z Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave sa zhodli, že most pravdepodobne nevznikol v období markomanských vojen, ale až počas významných prestavieb rímskeho tábora v 4. storočí po Kr. Archeológovia z oboch inštitúcií momentálne zhromažďujú informácie o podobných mostoch postavených počas existencie Rímskej ríše.

 

Text: Klaudia Daňová, Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Foto: Petra Dragonidesová, AÚ SAV, v v. i. a Archív Archeologického ústavu SAV, v. v. i., a Trnavskej univerzity 

Súvisiace články