Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z rokovania

Predseda SAV prijal zástupcu Generálneho konzulátu SR v Turecku

7. 12. 2022 | videné 566-krát

Témam ďalšej spolupráce na základe výsledkov 9. spoločného vedeckého fóra SAV – TÜBITAK sa v utorok 6. decembra 2022 na pôde SAV venovalo stretnutie zástupcu Generálneho konzulátu SR v Turecku Michala Lánika s predsedom SAV prof. Pavlom Šajgalíkom a podpredsedníčkou SAV pre zahraničné styky dr. Zuzanou Panczovou.

Ako uviedol M. Lánik, je rád, že SAV sa stáva pionierom slovensko-tureckej spolupráce v oblasti inovácií a vedy a výskumu. Ako na stretnutí odznelo, obe strany vidia možnosti v pokračovaní spolupráce v oblasti materiálového výskumu, fyziky, biomedicíny s možnosťou zapojenia spoločenskovedných a humanitných disciplín. Novou témou partnerstva môže byť polárny výskum, a to nielen pre výskumníkov 1. oddelenia vied – geológov, geografov a fyzikov , ale napríklad aj pre sociálnych antropológov.

Podľa Pavla Šajgalíka, ktorý stál pri zrode vedeckého fóra SAV – TÜBITAK, je akadémia otvorená akejkoľvek spolupráci európskeho rozmeru. Možnosti vidí aj pri spolupráci národných archívov či historikov a orientalistov, keď si Turecko pripomína 100 rokov od rozpadu Osmanskej ríše.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články