Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hosťom 48. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol riaditeľ Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., Michal Sliacky

Vyšla 48. epizóda Vedeckého podcastu SAV

2. 12. 2022 | videné 656-krát

O tom, aké miesto majú knižnice nielen v prostredí akadémie vied, ale aj v spoločnosti, aké služby ponúka Ústredná knižnica SAV (ÚK SAV) pre vedcov aj verejnosť, no aj o plánoch do budúcnosti hovoril v 48. epizóde Vedeckého podcastu SAV riaditeľ Ústrednej knižnice SAV Mgr. Michal Sliacky. Reláciu moderoval Peter Boháč.

Knižnica – to sú v našich predstavách stále dlhé a vysoké regály zoradených kníh. V prípade Ústrednej knižnice SAV to podľa Michala Sliackeho platí „len do malej miery“. „Veľká časť našich fondov je skrytá v skladoch, preto ich nemožno len tak uvidieť,“ vysvetľuje. Čo je však podľa neho dôležitejšie, veľká časť služieb tejto knižnice je zameraná na podporu vedy a výskumu pre vedcov SAV, no aj pre verejnosť. UK SAV disponuje rôznymi typmi fondov. „Naše fondy sú univerzálne – máme základné diela zo všetkých vedných odborov, pokryté všetky základné jazyky, vlastníme monografie, encyklopédie, faktografie, vysokoškolské učebnice a výberovo aj beletriu,“ menuje a dokladá údaj 500-tisíc kníh, ktoré má UK SAV. K tomu treba prirátať okolo 111-tisíc časopisov. „Máme tiež veľmi široké portfólio elektronických informačných zdrojov a nástrojov, ktoré majú tiež veľmi významnú výpovednú hodnotu a osobitné postavenie.“

 Obstarávaniu vedeckej literatúry sa venuje samostatné oddelenie knižnice. Veľmi dôležité je v činnosti ÚK SAV zabezpečovanie elektronických časopisov, kníh a zborníkov. „To je literatúra od tých najvýznamnejších svetových vydavateľov, čo je záruka kvality,“ zdôrazňuje M. Sliacky.

Riaditeľ ÚK SAV popíše aj proces, ako vedec ústavu SAV môže uchádzať o služby knižnice. „Zamestnanci ústavov nás skontaktujú, pošlú svoje požiadavky na literatúru,“ vysvetľuje jednoduchý proces a dodáva, že príležitosťou spoznať novú literatúru sú aj výstavy o novej literatúre. V podcaste ďalej podrobnejšie objasňuje prácu knižnice a popisuje aj prácu s katalógom.

Michal Sliacky vyzdvihol aj široké portfólio služieb, ktoré knižnica ponúka predovšetkým vedeckej obci: „Zamestnancom SAV zabezpečujeme najmä informačnú podporu pre vedu a výskum, ponúkame tiež pomoc a rady knižniciam ústavom pri metodickom spracovaní, evidencii publikačnej činnosti a budujeme aj centralizovaný informačný systém pre evidenciu publikačnej činnosti, čo je mimoriadne dôležitá činnosť.“  

Zdôraznil tiež, že vďaka elektronickému spracovaniu dát má prístup k zamestnaneckým prácam vedcov a vedkýň aj široká verejnosť – dostane sa k nim ktokoľvek, kto má prístup na internet.

Riaditeľ ÚK SAV sa v podcaste podrobne venoval aj elektronickej literatúre a elektronickým zdrojom a popísal systém „vypožičiavania“ tejto literatúry, čiže sprostredkovanie prístupu k databázam svetových vydavateľstiev, ako aj medzinárodný medziknižničný systém výpožičky s partnerskými knižnicami.

ÚK SAV vlastní tiež asi 3000 historických kníh (16. – 19. storočie), okrem toho je správcom lyceálnej knižnice v Bratislave, jednej z najstarších knižníc na Slovensku. Tento fond je v špeciálnom sklade, kde sú osobitné podmienky pre ich uskladnenie aj študovanie, opisuje – z hľadiska Ústrednej knižne SAV –túto prestížnu záležitosť jej riaditeľ. „Časť historického fondu sa podarilo knižnici digitalizovať, knihy sú k dispozícii vo virtuálnej študovni,“ konštatuje M. Sliacky a konkretizuje, ktoré diela takto digitalizovali a sú dostupné verejnosti. V tejto súvislosti sa rozhovorí, ako fenomén digitalizácie a otvorenej vedy zmenil spôsob fungovania knižníc. „Pre nás ako knižnicu SAV je osobitne dôležité evidovať a sprístupňovať publikačnú činnosť vedcov SAV,“ konštatuje a dodáva, že ich úlohou je aj navigovať a učiť hlavne mladých vedcov, ako správne publikovať.

„Dôležité je opierať sa o skutočne hodnoverné a overené zdroje a robiť osvetu. Poukazujeme aj na nástrahy – najmä mladým vedcom ukazujeme, čo a ako publikovať,“ zdôrazňuje riaditeľ Ústrednej knižnice SAV, ktorý „odjakživa“ chcel pracovať k knižnici. „Chodil som do knižnice často, a to nielen pri hľadaní literatúry knihy, ale aj tráviť voľný čas, lebo ma to tam všetko fascinovalo,“ hovorí. Sen si splnil a svojej profesii sa od skončenia štúdia venuje naplno a rád.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Michalom Sliackym si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články