Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo zasadnutia krízového štábu

Zasadal krízový štáb SAV

30. 11. 2022 | videné 623-krát

V utorok 29. novembra 2022 sa pod vedením predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka stretli členovia krízového štábu SAV. Hlavnou témou rokovania bolo nastavenie pravidiel fungovania Úradu SAV v závere roka vzhľadom na energetickú krízu.

Vedúci Úradu SAV Ján Malík v úvode rokovania informoval prítomných o možnosti uzavretia budovy Úradu SAV na Štefánikovej ul. v termíne od 24. decembra 2022 do 1. januára 2023, ktorá bola prerokovaná aj s vedením ústavov sídliacich na tejto adrese. Budova bude v navrhovanom termíne temperovaná. Prístup bude zabezpečený individuálne zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí potrebujú vykonať nevyhnutné administratívne úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roka.

Krízový štáb súhlasil s navrhovaným riešením a poveril vedúceho Úradu SAV, aby zabezpečil potrebné opatrenia. Zamestnancom Úradu SAV bude v termíne od 27. decembra do 30. decembra 2022 (vrátane) po odsúhlasení ZO Odborového zväzu pracovníkov SAV nariadené hromadné čerpanie dovoleky.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články