Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovinský veľvyslanec Stanislav Raščan s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom

Nový veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku J. E. Stanislav Raščan navštívil SAV

25. 11. 2022 | videné 769-krát

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal v piatok 25. novembra 2022 veľvyslanca Slovinskej republiky J. E. Stanislava Raščana, ktorý začal svoju diplomatickú misiu na Slovensku v septembri 2022. Slovinského diplomata sprevádzala manželka, prof. Irena Mlinarič-Raščan, dekanka Fakulty farmácie Univerzity v Ľublane. Rokovania sa zúčastnila aj podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

SAV a jej organizácie spolupracujú vo vede a výskume s viacerými slovinskými inštitúciami najmä v rámci európskych schém podpory výskumu (Horizont 2020, COST), kde sa podieľajú na riešení multilaterálnych projektov. V súčasnosti sa v SAV rieši 58 takých projektov.

Úvodom stretnutia predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v krátkosti predstavil štruktúru, činnosť a spôsob financovania  SAV. Veľvyslanec Stanislav Raščan zdôraznil svoju ochotu diplomatickou cestou podporiť zintenzívnenie spolupráce medzi slovenskými a slovinskými vedeckými a vzdelávacími organizáciami. Predseda SAV vyzdvihol nutnosť úzkej spolupráce krajín strednej Európy s cieľom zvýšenia ich vplyvu v rámci európskych projektových výziev. Podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Zuzana Panczová navrhla možnosť obnovenia bilaterálnej spolupráce SAV so Slovinskou akadémiou vied a umení, ktorá bola aktívna do roku 2019. Záverom rokovania predseda SAV pozval slovinského diplomata na oslavu 70. výročia Slovenskej akadémie vied, ktorá by mohla byť zároveň vhodnou príležitosťou na dohodnutie konkrétnych foriem spolupráce za osobnej účasti vedenia Slovinskej akadémie vied a umení.

 

Spracovala: Lucia Kurthiová, OMS SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články