Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Devana je už

Devana je už „doma“ vo Výpočtovom stredisku SAV

23. 11. 2022 | videné 768-krát

V dňoch 10. a 11. novembra 2022 sa uskutočnila v priestoroch Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke fyzická inštalácia nového HPC (High Performance Computing) systému Devana. Už čoskoro nahradí prvý slovenský superpočítač Aurel, ktorý bol vypnutý v apríli 2021.

Slovenskí používatelia si na náhradu Aurela museli počkať dlhší čas. Takzvané fázovanie, teda obnova HPC infraštruktúry tak, aby sa životné cykly aspoň dvoch systémov prekrývali, je bežným nástrojom na zabezpečenie kontinuálnej dostupnosti adekvátnych výpočtových prostriedkov pre používateľov. Na Slovensku však od roku 2014, keď sa uskutočnilo rozšírenie superpočítača Aurel, vznikol v tejto oblasti značný investičný dlh. Výpočtové stredisko SAV, ktoré bude Devanu prevádzkovať, plánuje jej spustenie a sprístupnenie ešte pred koncom roka.

V nasledujúcich týždňoch bude prebiehať inštalácia a dôkladné testovanie systému. V decembri plánujeme spustiť možnosť podania prvých projektov pre testovanie a benchmarking. Prvá výzva na podávanie štandardných projektov bude zverejnená začiatkom budúceho roka,“ spresňuje Lucia Demovičová z Národného kompetenčného centra pre HPC.

Porovnanie parametrov Aurela a Devany nájdete v tohtoročnom vydaní časopisu HPC Focus (str. 8-13).

Superpočítač Devana budú môcť bezplatne používať vedci a výskumníci zo SAV a zo slovenských univerzít. Výpočtová kapacita bude prideľovaná jednotlivým projektom v grantovej súťaži s peer-review hodnotením.

Najmä pre malé a stredné podniky je tu ponuka spolupráce s Národným kompetenčným centrom pre HPC a možnosť realizácie bezplatných pilotných a proof-of-concept projektov s pomocou odborníkov. Výpočtová kapacita bude dostupná aj komerčne.

Viac informácií o tom, čo všetko musia pracovníci Výpočtového strediska SAV urobiť pred spustením superpočítača.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Grafika: Lucia Demovičová

Foto: Katarína Gáliková, Pavol Novák

Video: Martin Bystriansky

Súvisiace články