Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Deň otvorených dverí na ÚKE SAV, v. v. i.

Deň otvorených dverí na Ústave krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

8. 11. 2022 | videné 444-krát

V utorok 8. novembra 2022 sa v priestoroch zasadacej miestnosti Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., na Štefánikovej ulici 3 konal Deň otvorených dverí. Podujatie sa uskutočnilo v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky.

Tohoročný program bol venovaný predovšetkým študentom vysokých škôl. Približne tri desiatky študentov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave navštívili priestory Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., v Bratislave, aby sa oboznámili s vedeckou prácou krajinných ekológov. Okrem prednášky RNDr. Milena Moyzeovej, PhD., s názvom Zelená infraštruktúra a podtitulom Sú chránené stromy chránené? sa študenti oboznámili so štruktúrou a zameraním pracoviska, hlavnými výskumnými témami a vybranými výsledkami riešenia domácich aj zahraničných projektov vo forme vystavených posterov, atlasových diel, knižných publikácií, časopiseckých titulov, ale aj informačných brožúr, letákov a CD filmov.

Súčasťou programu bola aj návšteva knižnice a počítačového laboratória. Podujatie ukončila diskusia so študentmi na aktuálne témy a možnosti prepojenia vedy a výskumu s vysokoškolským vzdelávaním.

 

Text: Milena Moyzeová, ÚKE SAV, v. v. i.

Foto: Edita Adamčeková, ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články