Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Cena za transfer technológií na Slovensku

Cenu za transfer technológií na Slovensku získali dva výskumné tímy zo SAV

21. 10. 2022 | videné 2192-krát

Inovatívne nápady môže prax využiť len vtedy, ak o nich vie. Na druhej strane úlohou inovátorov je svoje duševné vlastníctvo chrániť. Odrazom reality slovenského transferu technológií je ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorú v utorok 18. októbra 2022 udelili desiaty raz. Inovátormi roka sa stali vedci z Ústavu materiálov a mechaniky strojov, v. v. i. Titul Počin v oblasti transferu technológií získali výskumníci z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i.  

Vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy sa oceňovali v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič a Michaela Kršková odovzdali ocenenie v kategórii Inovátor/Inovátorka, kde odbornú porotu najviac zaujal kolektív pôvodcov kompozitných materiálov využiteľných v rôznych priemyselných odvetviach v zložení Ing. Martin Balog, PhD. a Ing. Krížik Peter, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov a Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Ocenení  inovátori presvedčili príkladným prístupom k procesu transferu v prípade svojich technológií. Týkalo sa to tak priamo činností spojených s ich priemyselno-právnou ochranou, nadväzovania možných kontaktov s priemyslom, ale aj propagácie. Štyri inovácie v podobe rôznych kompozitných materiálov môžu nájsť svoje využitie v biomedicíne, doprave, energetike či dokonca vesmírnom výskume. Okrem priemyselno-právnej ochrany sú všetky z inovácií už aj v určitej fáze komunikácie s praxou, teda konkrétnymi podnikateľskými subjektami, ktoré o technológie prejavili záujem.       

„Byť inovátorom znamená hrať sa, skúšať, kombinovať, pričom ako pri každej hre sa hrá s pravidlami a zodpovedne. Sme naozaj radi, že môžeme takto privilegovane uplatňovať invenčnosť a kreativitu u nášho zamestnávateľa na SAV. A preto je pre nás paradoxné, že preberáme ocenenie za to čo robíme s radosťou – že sa hráme a to na dôvažok v rámci nášho zamestnania. Aj naďalej sa budeme snažiť prichádzať s novými inovatívnymi materiálmi a prenášať ich priamo až do samotnej aplikácie aj do budúcna,“ uviedol za ocenených Martin Balog.

„Sladký pocit víťazstva“ v kategórii Počin v oblasti transferu technológií si vychutnalo Medové laboratórium ponúkajúce akreditovanú metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu. Porota vyzdvihla, že projekt prehlbuje poznanie o kvalite a biologických vlastnostiach medu u odborníkov i laikov. Laboratórium vykonáva rôzne testy aj vzdelávaciu činnosť. Medové vzorky testovaním získajú etikety, resp. známky kvality, a to podľa úrovne ich antibakteriálnej aktivity.

Ocenenie si z rúk významného hosťa podujatia Kevina Cullena, prorektora pre inovácie saudskoarabskej King Abdullah University of Science and Technology prebrali Mgr. Marcela Bučeková, PhD. a Ing. Juraj Majtán, DrSc. z Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

„Získané ocenenie v oblasti transferu technológie, ochrany duševného vlastníctva či komercializácie predstavuje pre náš tím veľké zadosťučinenie a poctu, a sme veľmi radi, že náš aplikovaný výskum zaujal odbornú komisiu a bol ocenený. Veľká vďaka patrí vedeniu ÚMB SAV, v. v. i., a KTT SAV za ich výraznú podporu. V neposlednom rade by sme sa radi poďakovali aj všetkým slovenským včelárom a konzumentom medu, ktorí nás motivujú k realizácie prenosu poznatkov do praxe. Ocenenie je pre nás stimulom k ďalšej práci v základnom aj v aplikovanom výskume a veríme, že sme pekným príkladom aj pre ostatné vedecké skupiny v tom, že sa dá vykonávať paralelne špičkový základný výskum s aplikovaním výskumom,“ zhodnotil J. Majtán.

Zo siedmich finalistov kategórie Inovácia vybrala odborná porota inováciu určenú predovšetkým pre medicínu. Vďaka nanoformulácii zlata pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek  sa pacienti už nemusia obávať výrazného toxického vplyvu doterajšej liečby na pečeň či obličky. Liečivo je možné spracovať štandardne ako tablety, kapsuly, prášky či roztoky. Okrem zníženia nežiaducich účinkov liečivo preukazuje výrazné protizápalové a takzvané chondroprotektívne čiže výživové účinky. Jednoduchšia a účinnejšia môže byť vďaka tejto inovácii napríklad aj liečba reumatoidnej artritídy. Ocenený kolektív pôvodcov pochádza z Univerzity komenského v Bratislave Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva, v. v. i. v Brne - prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., prof. PharmDr. Josef Jampílek, PhD., doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc., doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., doc. RNDr. Jan Hošek, PhD. Ocenenia víťazom odovzdali Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku.

Slávnostné vyhlasovanie laureátov Ceny za transfer technológií na Slovensku bol súčasťou najväčšej slovenskej odbornej konferencie k téme transferu technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) 2022 v bratislavskom hoteli Saffron. Podujatie organizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho programovú štruktúru tvorili tradične tri hlavné pódiá: Cooperation – Innovation – Technology Transfer.

Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT hľadal odpoveď na otázku ako zjednodušiť kontakt medzi akademikmi a podnikateľmi. Súčasťou podujatia bolo aj poukázanie na reálne výsledky práce takejto spoločnej komunikácie v podobe ocenenia Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS).

Spracovali: Lenka Bednárová, CVTI SR, Andrea Nozdrovická

Foto: CVTI SR

Súvisiace články