Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pohľad na účastníkov školenia

CARLiS školenie pre doktorandov 2. oddelenia vied SAV

12. 10. 2022 | videné 790-krát


V pondelok 10. októbra 2022 sa konalo v priestoroch Centra biovied SAV, v. v. i., prvé školenie zo série seminárov organizovaných v rámci projektu CARLiS – INTERREG Slovakia-Austria, určené pre doktorandov SAV z oddelenia vied o živej prírode a chemických vedách pod názvom „Carlis Doctoral School – Career in Science“.

Otvorila ho odborná garantka  projektu prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. Úvodné školenia patrili témam: Manažment času  a riadenie seba samého, Od nápadu k podniku – transformujte nápad na úspešné podnikanie (Ing. Anton Bittner,PhD., MBA), Základy ochrany duševného vlastníctva (Ing. Martin Gróf, PhD.).

CARLiS školenia sú určené pre doktorandov, ktorí rozmýšľajú o ďalších krokoch vo svojej kariére aj v mimoakademickom prostredí, chcú sa dozvedieť viac o očakávaniach budúcich zamestnávateľov alebo plánujú založiť si vlastnú firmu. Program doktorandskej školy ponúkol prednášky a praktické cvičenia zamerané na štyri oblasti: mäkké zručnosti, transfer znalostí, kariérne stratégie a podnikanie. Všetky prednášky sú v angličtine prezenčnou alebo online formou. Slovenská akadémia vied plánuje rozšíriť poskytovanie školení tohto typu v budúcnosti pre doktorandov všetkých oddelení vied.

 

Text: Eva Krištofová, OVV SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články