Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Opustil nás RNDr. Vojtech Mucha, CSc.

5. 10. 2022 | videné 773-krát

​Odišiel náš dlhoročný kolega a priateľ RNDr. Vojtech Mucha, CSc. z Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i. Dr. Mucha sa narodil 3. februára 1945 v Bratislave. Svoj život zasvätil štúdiu matematiky a fyziky. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil štúdium teoretickej fyziky, ktoré vytvorilo pevný základ pre jeho ďalší vedecký život.

 

Po skončení vysokej školy nastúpil na Virologický ústav SAV na Oddelenie štruktúry vírusov, v ktorom strávil celú svoju vedeckú kariéru a kde mohol naplno uplatniť svoje vedomosti. Začínal v laboratóriu elektrónovej mikroskopie a svoje teoretické znalosti využíval denne pri štúdiu štruktúry vírusov a neskôr aj pri hľadaní zákonitostí uplatňujúcich sa počas interakcie vírusov s protilátkami. Jeho matematické modely, ktoré vytvoril počas svojej vedeckej práce, zabezpečovali exaktnú bázu pre hodnotenie a interpretáciu výsledkov práce kolegov – virológov. Bol zapojený do imunologických štúdií, predovšetkým vírusov chrípky a do teoretických analýz určenia hraničnej hodnoty afinity protiátok potrebnej pre biologickú vírus-neutralizačnú aktivitu. Vyhľadával a aj identifikoval hostiteľské markery vírusov chrípky konského pôvodu. Bol spoluriešiteľom európskeho grantu 7RP FLUPHARM zameraného na štúdium nových antivirotík proti chrípke, kde bolo zapojených 14 špičkových inštitúcií Európy. I tu predstavoval pre kolegov na Virologickom ústave z oddelenia Ortomyxovírusov záruku presného intepretovania tak zložitých biologických pokusov, aké hľadanie a preverovanie nových antivirotík vyžaduje. Okrem toho sa podieľal aj na vývoji heterosubtypovej vakcíny proti chrípke.

RNDr. Vojtech Mucha, CSc., bol úspešný, hoci nenápadný a skromný vedec, ktorý zanechal hlbokú stopu v našich mysliach a v mnohých kvalitných publikáciách. Rozhovory s ním mali vždy silný intelektuálny potenciál. Zvažoval každé slovo a nikdy nič neprešiel bez povšimnutia. Miloval prírodu a jeho životné krédo bolo poznať pravdu, čo ho zaraďuje medzi vzácne osobnosti. Odišiel dňa 25. septembra v kruhu svojich najbližších, tíško a nenápadne po 4-mesačnej chorobe, ktorá mu zobrala fyzickú silu, ale jeho duševná sila ostala zachovaná do poslednej chvíle jeho života.

Česť jeho pamiatke!

Kolegovia z Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.

Foto: Archív VÚ BMC SAV, v. v. i.

Súvisiace články