Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Názory obyvateľov Slovenska na opätovné očkovanie proti COVID-19

6. 9. 2022 | videné 697-krát

Výsledky tretej vlny reprezentatívneho výskumu zameraného na mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou na vzorke 1819 respondentov priniesli údaje o ochote respondentov dať sa opäť zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Z výsledkov vyplýva, že ochota dať sa opätovne zaočkovať sa spája predovšetkým s predchádzajúcou vakcináciou. Z respondentov, ktorí podstúpili vakcináciu proti COVID-19, súhlasí s ďalšou dávkou 50 percent opýtaných, 14 percent je nerozhodnutých a 36 percent respondentov odmieta ďalšiu dávku.

Medzi neočkovanými proti ochoreniu COVID-19 je ochota podstúpiť vakcináciu len na úrovni dvoch percent, ďalšie dve percentá tvoria nerozhodnutí respondenti a 96 percent neočkovaných naďalej odmieta vakcináciu.

Ochotu dať sa opäť zaočkovať vyjadrilo 55 percent mužov a 45 percent žien, 16 percent ľudí so základným, resp. neúplným stredoškolským vzdelaním a 43 percent s vysokoškolským vzdelaním. Dve tretiny z nich pochádzajú z miest. Ďalšiu vakcináciu odmieta 44 percent mužov a 56 percent žien, 26 percent s neúplným stredoškolským a 29 percent s vysokoškolským vzdelaním, 57 percent z nich žije v mestách.

Ako dôvod absolvovania očkovania respondenti uviedli ochranu svojho zdravia (70 %), ochranu zdravia blízkych (62 %), ochranu zdravia spoločnosti (42 %), komplikácie v bežnom živote (29 %), kvôli práci (19 %) a finančnú motiváciu (4 %).

Odmietanie vakcinácie bolo zdôvodňované neznámymi dlhodobými dôsledkami vakcinácie (61 %),  vedľajšími účinkami vakcinácie (59 %), prekonaním COVID-19 (39 %), odmietaním podpory biznisu farmaceutických firiem (33 %), presvedčením, že vakcinácia je podvod (27 %), dostatočnou imunitou (27 %) a zdravotnými kontraindikáciami (15 %).

Výskum sa realizoval v spolupráci s Prešovskou univerzitou, UPJŠ a Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., v rámci projektu APVV Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky pomocou online zberu agentúrou 2muse.

 

Spracoval: Michal Kentoš, CSPV SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/Mufid Majnun

Súvisiace články