Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Migranti a Slovensko: Postoje k migrantom v porovnaní s inými krajinami

5. 9. 2022 | videné 1390-krát

Aký majú postoj Slováci k ľuďom, ktorí prichádzajú na Slovensko žiť a pracovať? Na túto otázku môžeme odpovedať na základe údajov pochádzajúcich z 10. kola Európskej sociálnej sondy (ESS). Zber dát sa na Slovensku uskutočnil v období od júla do novembra 2021. Na prieskume sa zúčastnilo 1369 Slovákov a Sloveniek.

Obyvatelia Českej republiky, Maďarska a Slovenska patria k tým, ktorí vo viac ako tretine prípadov odmietajú ľudí inej rasy alebo etnickej skupiny v svojej krajine (Graf 1). Slovenskí respondenti v 9. kole ESS (2018) odmietli všetkých ľudí inej rasy/etnika v 35,2 percenta prípadoch, zatiaľ čo v 10. kole ESS (2021) to bolo o päť percent menej (30,4 %). Tolerantnejší prístup majú obyvatelia krajín Fínsko, Francúzsko a Slovinsko, kde menej ako 10 percent respondentov označilo možnosť „nedovoliť žiadnym“ ľuďom inej rasy/etnika prísť do krajiny a žiť tam.

Príčinu tohto prístupu môžeme hľadať v postojoch k vnímaným dôsledkom migrácie. Slovenskí a maďarskí respondenti pokladajú imigráciu za zlú pre ekonomiku krajiny (Graf 2). Kultúrny život krajiny považujú za ohrozovaný príchodom ľudí z iných krajín obyvatelia Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Fínski respondenti ich príchod naopak označujú vo väčšej miere ako obohacovanie kultúrneho života (Graf 3). Navyše, medzi slovenskými, českými a maďarskými respondentmi, ktorí sa zúčastnili 10. kola ESS, prevláda názor, že  imigranti robia krajinu horším miestom pre život (Graf 4).

Európska sociálna sonda je medzinárodný komparatívny sociálny prieskum vytvorený v akademickom prostredí, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky od roku 2001. Prieskum zisťuje postoje, presvedčenia a vzorce správania širokej populácie viac ako tridsiatich národov/krajín. Medzi hlavné ciele ESS patrí sledovanie stability a zmien v sociálnej štruktúre, interpretácia sociálnych, politických a morálnych premien Európy. Prieskum prináša podložené ukazovatele rozvoja na národnej úrovni, založené na pohľade občanov na kľúčové prvky spoločnosti. Jeho cieľom je aj zviditeľňovať dáta a ich dosah na spoločenské zmeny medzi akademikmi, politikmi a širšou verejnosťou. ESS na Slovensku od roku 2004 koordinuje Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Sprístupnené dáta z 10. kola ESS pochádzajú od 17 940 respondentov z 10 krajín (Bulharsko – 2969, Česká republika – 2467, Estónsko – 1542, Fínsko – 1577, Francúzsko – 1974, Chorvátsko – 1546, Maďarsko – 1849, Litva – 1659, Slovinsko – 1252, Slovensko – 1369).

Kompletné výsledky 10. kola ESS sú voľne dostupné TU.

 

Text a grafy: Miroslava Bozogáňová, SVÚ CSPV SAV, v. v. i.

Foto: pixabay.com/Ralphs Fotos

Súvisiace články