Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa začína 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti

6. 9. 2022 | videné 507-krát

V dňoch 6. až 8. septembra sa v Banskej Bystrici uskutoční 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti (SHS), stavovskej organizácie historikov na Slovensku. Jeho súčasťou budú diskusie a prezentácie určené záujemcom o dejiny i širokej verejnosti, ako aj voľby vedenia SHS na ďalšie štyri roky.

Hlavnou témou zjazdu je zhodnotenie vývoja slovenskej historickej vedy a jej prezentácie po roku 1989. Súčasťou programu bude aj problematika popularizácie dejín, stav vydávania historickej literatúry na Slovensku a problémy vyučovania dejepisu.

Odborné prednášky na tému Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989 odznejú 6. a 7. septembra v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. Besedy a okrúhle stoly pre širokú verejnosť sa budú konať v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Moderátori populárnych rozhlasových relácií Róbert Kotian a Peter Turčík budú diskutovať s poprednými historikmi, úspešnými autormi beletrie s historickou tematikou a vydavateľmi kníh aj prevádzkovateľmi internetových portálov. Sprievodné podujatia bude možné sledovať tiež online na facebookovej stránke SHS.

Štátnej vedeckej knižnici bude prístupná predajná výstava publikácií z oblasti histórie z rôznych pracovísk z celého Slovenska, v Múzeu SNP špeciálna výstava Vojenského historického ústavu v Bratislave na tému Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918.

Vítaní sú všetci záujemcovia o históriu, študenti i široká verejnosť!

Program v prílohe

 

Text: Gabriela Dudeková Kováčová, Historický ústav SAV, v. v. i., Rastislav Kožiak, predseda SHS

Súvisiace články