Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Prihláste sa do výzvy „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“

5. 9. 2022 | videné 404-krát

Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2022 – 2023. Výzva je otvorená pre vedcov a vedkyne zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača/ky získať ERC grant. Ide o program, ktorý podporuje pobyty možných uchádzačov/iek o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov v zahraničí.

Grant udeľuje SAV na obdobie 1 – 3 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 4 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre uchádzačov a uchádzačky, ktorí sú zamestnancami organizácie SAV.

UZÁVIERKA NA PODÁVANIE NÁVRHOV JE 30. 9. 2022.

Bližšie informácie sa dozviete na webovej stránke Odboru medzinárodnej spolupráce SAV.

Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, bude k dispozícii na Odbore medzinárodnej spolupráce na vyžiadanie.

Kontaktná osoba: PhDr. Ľudmila Dolná, PhD. (dolna@up.upsav.sk)

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Súvisiace články