Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis (druhý zľava) s pracovníkmi Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Riaditeľ Peter Gömöry druhý sprava

Slovensko sa stane pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry

11. 8. 2022 | videné 854-krát

Slovensko sa stane pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Vďaka intenzívnejšej spolupráci sa tak výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor a Slovensko sa tak bude môcť podieľať na významných európskych projektoch či výskumných misiách, uviedol pri tejto príležitosti priamo na Lomnickom štíte Ľudovít Paulis, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo rezortu školstva. Pridružené členstvo bude stáť Slovensko päť až šesť miliónov eur ročne.

„Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu a aktívne sa podieľa aj na výskume vesmírnej fyziky a astronautiky. Status pridruženého členstva v ESA predstavuje veľký míľnik. Slováci budú môcť pracovať priamo v ESA a slovenské firmy získajú možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA,“ konštatoval Ľ. Paulis.

ESA v súčasnosti prevádzkuje viacero unikátnych prístrojov na pozorovanie vesmírnych objektov. V oblasti výskumu Slnka je to napríklad satelit Solar Orbiter (SoLO), na ktorého palube je 10 vedeckých prístrojov. Jedným z nich je koronograf Metis. Pozorovania slnečnej koróny vo viditeľnej časti spektra sú aj úlohou observatória na Lomnickom štíte. Kombináciou meraní získaných prístrojom Metis/SoLO a dát pozorovaných na observatóriu Astronomického ústavu SAV, v. v. i., na Lomnickom štíte možno získať komplexnejší pozorovací materiál potrebný na výskum fyzikálnych procesov v slnečnej atmosfére. „Naše pozorovania teda umožnia vidieť aj nižšie vrstvy koróny, ktorá je pre Metis skrytá. Pozorovania z Lomnického štítu môžu navyše slúžiť aj na kroskalibráciu vesmírnych a pozemských pozorovaní,“ vysvetľuje Peter Gömöry, riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

V observatóriu na Lomnickom štíte od roku 2008 prebieha aj projekt európskeho slnečného ďalekohľadu (EST) a astronómovia zo SAV sú jeho kľúčovými partnermi. „EST je plánovaný revolučný prístroj zameraný na štúdium základných procesov na Slnku a bude to najväčší slnečný ďalekohľad v Európe," objasňuje P. Gömöry. „Do budúcnosti by koronograf na Lomnickom štíte bolo možné využiť aj ako testovaciu platformu pre budúce plánované prístroje ESA zamerané na výskum slnečnej koróny," priblížil ďalej možnosti spolupráce. Pridružené členstvo Slovenska v ESA bude mať podľa neho vplyv aj na technologické firmy, ktoré sa budú môcť jednoduchšie uchádzať o projekty a tendre vyhlásené ESA. „Znamená to tiež pozitívny vplyv na rozvoj vesmírneho priemyslu na Slovensku, napríklad na vývoj nových materiálov potrebných na vesmírne misie,“ dodal riaditeľ AÚ SAV, v. v. i.

Na vesmírnych misiách ESA sa doteraz nepriamo podieľal aj Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., keď prispel k najprestížnejším misiám ESA ako bola Rosetta, ktorá pristála na kométe, k misii BepiColombo, ktorá letí k Merkúru, a k misii JUICE, ktorá čoskoro poletí k Jupiteru.

ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe, dozerá na prerozdeľovanie investícií a združuje 22 štátov. Medzi jej hlavné aktivity patrí vedecko-výskumná a vzdelávacia činnosť a technologický vývoj. SR spolupracuje s agentúrou už od roku 2010.

Zmluvu o pridruženom členstve Slovenska v ESA ešte musí schváliť Národná rada SR a ratifikovať prezidentka SR.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: TASR, archív SAV

Foto: SAV

Súvisiace články