Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Odhalenie pamätnej tabule sa uskutočnilo aj za účasti dcéry I. Plandera

V Kremnici odhalili pamätnú tabuľu profesorovi Ivanovi Planderovi

7. 7. 2022 | videné 524-krát

Významný priekopník počítačov a informatiky na Slovensku - tak znie nápis na pamätnej tabuli venovanej profesorovi Ivanovi Planderovi, zakladateľovi a bývalému riaditeľovi Ústavu technickej kybernetiky SAV, ktorú odhalili v nedeľu 3. júla 2022 v Kremnici na dome, kde začal svoju púť za vzdelaním. Boli to roky 1939 – 1943, kedy študoval na Gymnáziu v Kremnici. Podujatie sa uskutočnilo za účasti primátora Kremnice Alexandra Ferenčíka, zástupcov Matice slovenskej, Štátneho archívu v Kremnici a zástupcov Múzea počítačov CSČ SAV, v spolupráci s rodinou Ivana Plandera.

Ivan Plander (17.9. 1928 - 26.10. 2019) nastúpil do SAV dva týždne po jej založení v roku 1953 ako interný ašpirant s víziami mladého človeka používať aj na Slovensku vtedy začínajúce moderné metódy kybernetiky a využívania počítacích strojov. SAV mu umožnila úspešne ukončiť doktorandské štúdium a on sa jej odvďačil skonštruovaním analógového počítača, ktorý bol uvedený do prevádzky vo vtedajšom Laboratóriu teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV už v roku 1958. Je vystavený ako prvý slovenský počítač v Múzeu počítačov CSČ SAV. Nasledovali ďalšie úspechy, ktorými boli počítač RPP-16 (1973), manipulačné a riadiace roboty (1985) a počítač PPS SIMD (1987). Ivan Plander sa stal členom SAV s titulom akademik v roku 1987 a jeho úspešná vedecká činnosť ho doviedla až na funkciu člena predsedníctva SAV v roku 1987, kedy ho vláda SSR vymenovala do tejto funkcie dňa 27. 11. na obdobie 1988 – 1992. Po politických zmenách sa v novom Ústave informatiky SAV venoval výpočtovému paralelizmu a od roku 1997 budovaniu Trenčianskej univerzity, kde bol prvým rektorom a zároveň aj vedúcim Katedry informatiky Fakulty mechatroniky TnU. Jeho vedecká činnosť skončila v oblasti MEMS – Mikro-elektro-mechanické systémy používané pri prepínaní optických lúčov v počítačových sieťach, publikovanom v roku 2018. Posledným pracoviskom Ivana Plandera bolo Výpočtové stredisko SAV. Pracoval v miestnosti č. 10 v budove Múzea počítačov.

Budúci rok bude 70. výročie SAV a je dobré, že sa SAV môže prezentovať svojimi vynikajúcimi vedcami, ktorí počas jej existencie priniesli pre Slovensko nové poznatky a technológie, užitočné pre jeho rozvoj.

Podrobnejšie informácie o živote Ivana Plandera sa môžete dozvedieť v publikácii Štefana Kohúta: Akademik Ivan Plander, Život a dielo, vydanej vo VEDE - vydavateľstve SAV v r. 2019.

 

Spracoval: Martin Šperka, Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Foto: Martin Šperka

Súvisiace články