Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenení mladí vedci SAV

Víťazi Súťaže mladých vedcov do 35 rokov sa odprezentovali v Košiciach

20. 6. 2022 | videné 919-krát

Vo štrvtok 16. júna 2022 popoludní sa v Aule SAV na Watsonovej ulici v Košiciach uskutočnil seminár víťazov Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Tradičnou slávnostnou bodkou za súťažou bol večerný koncert Mladí mladým – umelci vedcom, ktorý sa v tomto roku uskutočnil už po jubilejný dvadsiatykrát. Pri tejto príležitosti v košickom Dome umenia odzneli skladby Richarda Straussa a Nikolaja Rimskij-Korsakova. Po koncerte si najlepší mladí vedci a vedkyne SAV prebrali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka diplomy.

Seminár víťazov súťaže mladých vedcov bol opäť príležitosťou na spoznanie vedeckej práce kolegov naprieč ústavmi a oddeleniami SAV. Talentovaní vedci a vedkyne predstavili svoje zaujímavé výskumné témy a najnovšie výsledky. Následné bohaté diskusie k jendotlivým príspevkom poskytli priestor na výmenu skúseností, medzi prítomnými sa začali črtať aj viaceré medziústavné spolupráce.

Svoje práce v Košiciach predstavili:

  • 1. oddelenie vied

Ing. Filip Gucman, PhD., z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., Mať nanoprsty v materiálovej vede (2. cena)

RNDr. Matej Baláž, PhD., z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., Mechanochémia: Efektívny nástroj pre spracovanie odpadových a prírodných materiálov  (3. cena)

Mgr. Ján Výbošťok, PhD., z Geografického ústavu SAV, v. v. i., Atlas suburbanizácie Bratislavy (3. cena)

  • 2. oddelenie vied

Ing. Michal Slaný, PhD., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., Ílové minerály a nanokompozitné materiály na báze organoílov pre evironmentálne aplikácie (1. cena)

Mgr. Jana Plavá, PhD., z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., Chemoterapiou vyvolané zmeny v stróme nádorov prsníka zvyšujú invazivitu buniek, metastázovanie a angiogenézu (2. cena)

  • 3. oddelenie vied

Ing. arch. Laura Krišteková, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i., Fenomén nezamýšľaného mesta a výskum moderného plánovania Bratislavy  (1. cena)

Mgr. Jakub Šrol, PhD., z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Psychologické súvislosti podliehania epistemicky nepodloženým presvedčeniam (2.cena) 

Mgr. Martin Navrátil, PhD., z Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., Neznáme dielo Vojtecha Mihálika (3.cena)                                                                             

Matteo Pascucci, PhD., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i., Applications of logic in the normative domain (Čestné uznanie)

Kompletné výsledky Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV sú v prílohe.

Program mladých pokračoval vo večerných hodinách v Dome umenia v Košiciach, kde nastalo spojenie vedeckého sveta s umeleckým. V rámci jubilejného dvadsiateho ročníka koncertu Mladí mladým – umelci vedcom sa na pódiu predstavil klarinetista Johannes Schittler a hráč na fagot Jan Hudeček. Skladby Richarda Straussa Die schweigsame Frau op. 80 – Potpourri a Duet-Concertino pre klarinet a fagot, sláčikový orchester a harfu F dur spolu so Symfóniou č.2 fis mol op.9 „Antar“ od Nikolaja Rimskij-Korsakova odzneli pod dirigentskou taktovkou šéfdirigenta ŠFK Roberta Jindru.

Po koncerte sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov. V úvode sa prítomným prihovoril organizátor cyklu koncertov Mladí mladým – umelci vedcom Branislav Peťko, ktorý sa v spomienkach vrátil k začiatkom tohto podujatia. Pripomenul, že koncert mladých umelcov bol výsledkom súťaže konzervatoristov – interpretov a spevákov Zlatá nota, ktorí mali česť vystúpiť ako sólisti spolu s orchestrom Štátnej filharmónie Košice. Myšlienku prepojiť toto podujatie s vedcami zrealizoval spoločne s vtedajším riaditeľom ŠfK Júliusom Kleinom.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík sa v úvode svojho príhovoru poďakoval organizátorom podujatia a hostiteľke večera, riaditeľke ŠfK Lucii Potokárovej. Zdôraznil, že veda a umenie majú k sebe blízko, pretože obe profesie pre úspech potrebujú talent a výdrž, niekedy aj s malou troškou šťastia. „Som veľmi rád, že tu dnes môžem odovzdať diplomy našim mladým vedeckým pracovníkom do 35 rokov, ktorým nechýba ani talent ani výdrž a preto dnes budú ocenení,“ dodal.

Fotogaléria z podujatia

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články