Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenená prof. Mária Bátorová s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách pre Máriu Bátorovú

21. 6. 2022 | videné 711-krát

Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách si z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka prevzala v pondelok 20. júna 2022 prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. Na slávnostnom udeľovaní ocenenia boli prítomní aj podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied Miroslav Morovics a riaditeľka Ústavu svetovej literatúry, v. v. i., Mgr. Judit Görözdi, PhD. 

„Oceňovanie pracovníkov akadémie, ktorý vryli hlbokú brázdu do histórie SAV, je tým dňom, keď im vyjadrujeme úctu a vďaku za to, že SAV má takú reputáciu, akú má, a že stále patrí medzi najdôveryhodnejšie slovenské inštitúcie,“ konštatoval na úvod slávnostného aktu predseda SAV. Prof. Mária Bátorová podľa neho patrí medzi najvýraznejších vedcov SAV predstavujúcich komplexnú osobnosť vedeckej oblasti.

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.. vyštudovala germanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1974). V Slovenskej akadémii vied pôsobí od roku 1985, spočiatku v Literárnovednom ústave SAV, neskôr v Ústave slovenskej literatúry a od roku 1998 v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i. „Do slovenskej literárnej vedy priniesla nové aspekty výskumu, svojou vedeckou a pedagogickou činnosťou ovplyvnila recepciu slovenskej literatúry doma aj v zahraničí. Svojimi publikáciami, z ktorých viaceré boli preložené celkovo až do 17 cudzích jazykov, vytvorila most pre lepšie poznanie a tým aj začlenenie slovenských literárnych diel a literárneho výskumu do kontextu európskych literatúr," uviedol v slávnostnom laudáciu podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied Miroslav Morovics. Vyzdvihol, že Mária Bátorová bola prvou ženou na Slovensku, ktorá v svojom odbore dosiahla najvyššiu vedeckú a súčasne vedecko-pedagogickú hodnosť. Svoj pracovný život zasvätila poznávaniu slovenskej kultúry v kontexte analogických javov a súvislostí vo svetovej literatúre, pričom to realizovala a systematicky realizuje ako literárna vedkyňa, vysokoškolská pedagogička i spisovateľka. „Ako špecialistka na problematiku literárnej moderny s výskumným podkladom tabuizovaných autorov a tém v slovenskej literatúre kladie M. Bátorová dôraz na základný výskum (v tom aj na autorskú koncepciu a kontext autora), na textové analýzy, ich interpretácie a v záverečnej fáze na kontakty (porovnania) výsledkov analýz slovenskej literatúry so všeobecne uznávaným európskym kánonom svetovej literatúry a s paradigmou známych literárnych diel," zdôraznil M. Morovics. Túto metódu uplatnila najmä vo svojich monografiách J. C. Hronský a moderna (2000, publikovaná bola aj v nemčine ako Jozef Cíger Hronský und die Moderne, 2004), Paradoxy Pavla Straussa (2006) a Dominik Tatarka, slovenský Don Quijote (2012, publikovaná aj v angličtine ako Dominik Tatarka, the Slovak Don Quixote, 2015). Mária Bátorová v slovenskej literárnej vede medzi prvými otvorila diskusiu o postavách umelcov a o dielach zamlčovaných pred rokom 1989. Vo svojom výskume rozpracovala originálnu metódu, ktorá neopúšťa bázu literárnovednej analýzy konkrétneho textu a oblúkom rôznych úvah smeruje ku kontextom určujúcim samotné analyzované dielo. 

Plné znenie laudácia prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., je v prílohe.

Ako uviedla v ďakovacej reči ocenená Mária Bátorová, SAV je pre ňu druhým domovom. Vyzdvihla, že podnet na udelenie ocenenia vzišiel z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., kde sa „všetci môžu slobodne venovať výskumu“. Svojej poďakovanie vyjadrila aj rodine, najmä manželovi, ktorý jej vlastne „podstrčil“ inzerát SAV. „Tým mi zabezpečil zaujímavý život, v ktorom sa nikdy nenudím,“ konštatovala.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články