Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

BASF Innovation Hub 2022

BASF podporuje riešenia kľúčových environmentálnych výziev súčasnosti

14. 6. 2022 | videné 745-krát

Popredná svetová chemická spoločnosť BASF opätovne podporuje začínajúce nápady bez ohľadu na úroveň rozvoja, inovátorov a všetkých excelentných vedcov z 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, vrátane Slovenska, a ponúka šancu zapojiť sa do súťaže BASF Innovation Hub 2022.

Tohtoročná téma BASF Innovation Hub 2022, obnoviteľné zdroje energie, sa zameriava na riešenie hlavných environmentálnych výziev súčasnosti s cieľom uľahčiť prechod na zelenú energiu a dekarbonizáciu energetických systémov.

Najlepšia inovácia alebo start-up nápad lokálneho kola, ktoré bude spoločné pre Českú a Slovenskú republiku, získa investíciu  2 500 eur spolu s možnosťou ďalšej podpory v hodnote 5 000 eur pre víťaza veľkého finále.

Medzi témy zahrnuté v BASF Innovation Hub 2022 patria:

• Čistá energia (napr. digitálne riešenia, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie procesnej a energetickej efektívnosti, riešenia na zvýšenie podielu obnoviteľných energií v zásobovaní energiou – tepelná, solárna, veterná, tepelná energia a izolačné riešenia, optimalizácia vykurovania a chladenia a vetrania, dekarbonizácia energetické systémy a podpora technológií s nulovými emisiami);

• Inteligentná doprava (napr. materiály lítium-iónových batérií, biopalivá/aditíva, materiály palivových článkov, elektromagneticky nepreniknuteľné materiály, materiály šetrné k životnému prostrediu);

• „Z farmy na vidličku“ (napr. technológie presnej aplikácie, poradenské služby digitálneho poľnohospodárstva, riešenia digitálneho poľnohospodárstva, riešenia, ktoré prispievajú k udržateľnejším potravinovým systémom, selektívne produkty na ochranu plodín, biologická ochrana plodín).

Prihlášky budú otvorené od 25. mája do 16. septembra 2022. Finálové podujatia sa budú konať v novembri a pozostávajú z dvoch častí:

• BASF Innovation Hub 2022 Events na oblastnej úrovni: prvá časť série podujatí. Po fáze podávania žiadostí dostane TOP 5 oblastných tímov príležitosť prezentovať svoje nápady pred oblastnou porotou, ktorá určí víťaza na danej úrovni. Víťazi týchto podujatí sa automaticky kvalifikujú a zúčastňujú veľkého finále BASF Innovation Hub 2022.

• Veľké finále BASF Innovation Hub 2022: druhá časť série – jedinečná šanca pre víťazov prezentovať svoje nápady na inovácie a start-up širšiemu publiku a potenciálne zabezpečiť investície do ich ďalšieho rozvoja.

Zúčastnené krajiny: Rakúsko a Maďarsko (spoločné oblastné podujatie), Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko (spoločné oblastné podujatie), Bulharsko, Grécko, Česká republika a Slovensko (spoločné oblastné podujatie) a Rumunsko.

Viac informácií o projekte a časový harmonogram

Minuloročné podujatie si môžete pozrieť na oficiálnom YouTube kanáli podujatia.

 

Spracovala: Silvia Tajblikova, BASF Slovakia

Súvisiace články