Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľ ÚVZ SAV, v. v. i., Ján Madarás pri otváraní výstavy

Výstava Geoparky a geoturizmus na Slovensku vo vestibule Auly SAV

1. 6. 2022 | videné 661-krát

Už po tretí raz sa podarilo Ústavu vied o Zemi, v. v. i., spolu so Slovenskou agentúrou pre životné prostredie a Geoparkom Malé Karpaty zorganizovať v priestoroch vestibulu Auly SAV v Bratislave na Patrónke tematickú výstavu Geoparky a geoturizmus na Slovensku. Podujatie sa koná v rámci Týždňa európskych geoparkov. Súčasťou výstavy je aj prezentácia panelov o histórii a ťažbe marianskej bridlice pod záštitou Spolku Permon Marianka. Výstava je prístupná do 10. júna 2022.

Výstavné panely približujú nielen „najmladší“ geopark na Slovensku – Malé Karpaty, ale aj Banskobystrický geopark, Banskoštiavnický geopark (prvý vyhlásený geopark na Slovensku) či geopark rozprestierajúci sa na hraničnom území Slovenska a Maďarska: Novohrad – Nógrad, ktorý je súčasťou Globálnej siete geoparkov UNESCO.

Príťažlivou je prezentácia Spolku Permon Marianka na 11 paneloch, ktorá znázorňuje históriu ťažby a spracovania čiernych bridlíc či ukážky múzea v Bridlicovej štôlni v Marianke, alebo aj samotnú školskú bridlicovú písaciu tabuľku, ktorá patrila medzi najslávnejšie výrobné produkty z tzv. Šifrovej jamy v Marianke v druhej polovici 19. storočia až začiatku 20. storočia. Do dnešných dní sa okrem skromných artefaktov výrobkov z bridlice zachovala aj jediná podpovrchová baňa na ťažbu bridlice na Slovensku, v Marianskom údolí v Marianke. Zároveň ide podľa riaditeľa Ústavu vied o Zemi, v. v. i., RNDr. Jána Madarása, PhD., o najbližšie staré banské dielo k Bratislave, datované ku koncu 17. storočia až začiatku 18. storočia.

„Geoparky prinášajú komplexný pohľad na krajinu – a teda nielen z prírodného hľadiska, ale aj archeologického či historického. Približuje nám často staré banské diela, ukazuje morfologické a geologické zvláštnosti a v neposlednom rade aj živú prírodu lokality,“ ozrejmuje zmysel geoparkov J. Madarás a zdôrazňuje ich význam aj pre rozvoj geoturizmu.

Súčasťou výstavy je aj model banského vozíka a drevenej stupy na drvenie vyťaženej rudy, pochádzajúci z ľubietovského banského revíru.

 

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články