Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zničená obytná budova po ruskom ostreľovaní počas  94. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v sobotu 28. mája 2022 v ukrajinskom Bachmute

PRIESKUM Kto je zodpovedný za vojnu na Ukrajine

30. 5. 2022 | videné 1160-krát

Výskumníci z Prešovskej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., uskutočnili v priebehu marca panelový online prieskum, v ktorom respondenti odpovedali na otázku Do akej miery môžu za vojnu na Ukrajine nasledujúce subjekty?

Respondenti sa mohli vyjadriť jednotlivo k týmto subjektom: Ukrajina, Rusko, NATO, Európska únia, Bielorusko.

Najviac respondentov (76 %) označilo ako zodpovedné za vojnu Rusko, naopak 13 percent opýtaných s týmto výrokom nesúhlasilo. Zodpovednosť za vojnový konflikt pripísalo 38 percent opýtaných Ukrajine a 44 percent respondentov s uvedeným tvrdením nesúhlasilo. Rovnako 38 percent Slovákov si myslí, že za vojnu je zodpovedné Bielorusko, s čím 40 percent respondentov nesúhlasilo. Podľa 35 percent opýtaných je za vojnu zodpovedná Severoatlantická aliancia a 48 percent respondentov si myslí opak.

Najmenej sa Slováci stotožnili s výrokom, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedná Európska únia (27 %).

Výskum na reprezentatívnej vzorke 1851 respondentov formou online prieskumu realizovala spoločnosť 2muse. Výskum bol súčasťou v projektu APVV Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky.

 

Spracovali: Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., a Lenka Vargová, Filozofická fakulta PU v Prešove

Foto: TASR/AP

Súvisiace články