Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nový riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, v. v. i., Miroslav Štefánik

Miroslav Štefánik novým riaditeľom Ekonomického ústavu SAV, v. v. i.

30. 5. 2022 | videné 718-krát

Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., s účinnosťou od 1. júna 2022 nahradí vo funkcii riaditeľa Ekonomického ústavu SAV, v. v. i., prof. Ing. Juraja Sipka, PhD., MBA.

Miroslav Štefánik vyštudoval (2003 – 2008) sociológiu na UK v Bratislave, doktorandský titul získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave v spoločnom študijnom programe s Prognostickým ústavom SAV (2007 – 2010). Má viac ako 10-ročné skúsenosti v oblasti politických analýz a výskumu a viac ako päťročné skúsenosti v medzinárodných projektoch. Zameriava sa na oblasť politík vzdelávania a trhu práce, ako vyhodnocovanie účinnosti aktívnych politík trhu práce a vzdelávacích programov, rovnako aj na analyzovanie a prognózovanie ponuky práce. V rámci Slovenska sa aktívne podieľa na tvorbe strategických dokumentov v oblasti tvorby verejných politík zamestnanosti či odborného vzdelávania. Na Ekonomickom ústave SAV, v. v. i., pôsobí od roku 2010.   

Miroslav Štefánik má tiež bohaté skúsenosti s medzinárodnými projektmi poskytujúcimi poradenstvo v oblasti verejnej politiky a odborné znalosti v kontexte EÚ.

Je autorom viacerých národných správ na témy súvisiace s politikou zamestnanosti v SR (a EÚ), odborného vzdelávania a prípravy na vzdelávanie.

Vo svojom výskume sa zameriava na rôzne zdroje údajov pre získavanie informácií relevantných pre trh práce a tvorbu vzdelávacej politiky. Skúma dôsledky hodnotenia politických intervencií a modelovania trhu práce (so zameraním na zručnosti potreby modelovania a analýzy).

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická 

Foto: archív M. Š.

Súvisiace články