Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovensko sa zaraďuje k popredným európskym centrám biodiverzity. Snímka zo Slovenského raja

Dnes je Medzinárodný deň biodiverzity. Pripomíname si ju však celoročne

22. 5. 2022 | videné 553-krát

Na dnešný deň, 22. mája – ako pripomenutie prijatia Dohovoru o biologickej diverzite v kenskej metropole Nairobi presne pred 30 rokmi – pripadá Medzinárodný deň biodiverzity.

Pojem „biodiverzita“ sa už pomerne dobre udomácnil aj v našom bežnom živote a sledujú ju nielen botanici či ekológovia. Slovensko sa zaraďuje k popredným európskym centrám biodiverzity, môže za to jeho hornatý povrch aj poloha – na pomerne malom území sa nachádza mnoho druhov rastlín. Niektoré lokality (Slovenský raj, Biele Karpaty) sú dokonca svetovým unikátom vo výskyte rôznych druhov. Biodiverzita sa neustále na každom území vyvíja – no podľa odborníkov sa môže aj stratiť. Iniciatívy vedcov preto smerujú k jej zachovaniu.

Aktivity smerujúce k zachovaniu rôznorodosti všetkých živých organizmov a ich ekosystémov prebiehajú nielen celoročne formou rôznych projektov a programov, ale aj jednorazovo, práve v čase osláv Medzinárodného dňa biodiverzity,“ vysvetľuje RNDr. Milan Valachovič, DrSc., z Botanického ústavu, z centra SAV, ktorý má biodiverzitu v názve aj popise práce, ako s úsmevom dodáva. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., sa v uplynulých dňoch významne podieľalo na zorganizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie European Vegetation Survey v Bratislave s názvom Plant communities in changing environment, ktorá rámcovo dokonale zapadla do aktivít zameraných na záchranu biodiverzity. Na konferencii sa diskutovalo najmä o význame a udržateľnosti ekosystémov v rôznych oblastiach sveta.

„Dôležitým medzníkom v poznávaní biodiverzity vegetácie je vydanie šiesteho zväzku diela Rastlinné spoločenstvá Slovenska – vegetácia lesov a krovín, ktorá vydávanú sériu monografií uzatvára,“ dokladuje M. Valachovič. Monografia je podľa neho príkladom špičkového vedeckého výstupu, ktorý prispieva k detailnému poznaniu diverzity našich lesných ekosystémov. „Všetky podobné aktivity smerujú k verejnosti a do praktickej ochrany ekosystémov a prírody ako takej,“ dodáva Dr. Milan Valachovič z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Milan Valachovč, CBRB SAV, v. v. i.

Súvisiace články