Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Translatológia na Ukrajine ako integrálna súčasť európskeho kontextu

9. 5. 2022 | videné 683-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Translatológia na Ukrajine ako integrálna súčasť európskeho kontextu/Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of European Context, ktorá sa uskutoční 12. a 13. mája 2022 na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave a zároveň bude dostupná online.  

Medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná v súvislosti so súčasnou situáciou na Ukrajine, organizujú Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., Univerzita Komenského  v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov. Organizátori pritom vychádzajú zo skutočnosti, že translatológia na Ukrajine a vynikajúci výskum realizovaný na jej univerzitách sa v posledných desaťročiach čoraz viac zviditeľňuje. Krajinu v tejto oblasti reprezentujú významné osobnosti, ktoré vystúpia na bratislavskej konferencii, medzi nimi Oleksandr Kalnychenko, Lada Kolomiyets, Leonid Chernovaty, Viacheslav Karaban či Maksym V. Strikha.

Cieľom konferencie je zviditeľniť výsledky ukrajinského výskumu prekladu a dať tak najavo hlboké presvedčenie, že Ukrajina bola odjakživa integrálnou súčasťou Európy a jej kultúra sa vyznačuje skutočnými európskymi hodnotami.

Viac informácií nájdete na stránke ÚSvL SAV, v. v. i.
 

Text: Eva Andrejčáková, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články