Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka

Divadelní riaditelia a hudobníci na cestách 1870 – 1920

4. 5. 2022 | videné 453-krát

Centrum vied o umení, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, v. v. i., pozýva na vokálny koncert Divadelní riaditelia a hudobníci na cestách 1870 – 1920 s lektorskými úvodmi. Uskutoční sa v stredu 4. mája o 17.00 h v Opernom salóne SND v Bratislave.

Koncert sa koná v rámci projektu Vyšehradského fondu Towards a common regional history of our nation building strategies, ktorého zodpovednou riešiteľkou je Jana Laslavíková, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i. Program koncertu je zostavený z repertoáru operných a koncertných scén štyroch krajín.

Súčasťou podujatia je prezentácia medzinárodného zborníka Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music: Past, Present, and Perspectives (ed. Michaela Mojžišová), ktorý vydal Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i., ako výstup grantu VEGA.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články