Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vychádza nové číslo časopisu

Vychádza druhé tohtoročné číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

19. 4. 2022 | zhliadnuté 547-krát

Reakcia SAV na ruskú agresiu na Ukrajinu, podrobnosti o práci Snemu SAV, nové projekty organizácii akadémie, novinky z programov SASPRO a Impulz, predstavenie spolupráce, ktorá by mala pomôcť učiteľom a žiakom vyrovnať sa s biológiou. To je stručný náčrt toho, čo prináša druhé tohtoročné číslo časopisu Akadémia/Správy SAV.

Na agresiu na Ukrajinu, ktorú začala Ruská federácia 24. februára, reagovala ešte v ten istý deň aj Slovenská akadémia vied – jednoznačným odsúdením. Vyjadrila podporu a solidaritu občanom napadnutej krajiny a pripravenosť poskytnúť pomoc ukrajinským vedeckým pracovníkom a pracovníčkam, doktorandom a doktorandkám, ktorí sú nútení pre vojenský konflikt opustiť svoju vlasť. Viac v texte Podpora pre napadnutú Ukrajinu.

Hoci je Snem Slovenskej akadémie vied najvyšší samosprávny orgán akadémie, jeho predsedníčka Katarína Gmucová zdôrazňuje, že jeho prirovnanie k parlamentu nie je celkom namieste. Prečo? Čím sa snem zaoberá? Ako rieši možné konflikty? A prečo znamenala dochvíľnosť Predsedníctva SAV aj cestu ku kvalitnejšej práci snemu, vysvetľuje v rozhovore Prirovnanie Snemu SAV k parlamentu celkom nesedí.

„To podstatné sme urobili tým, že sme poctivo a dlhodobo pracovali s odporúčaniami z toho minulého hodnotenia. Rozhodne veríme, že z toho vyjdeme lepšie ako minule,“ odpovedá Soňa Čačányiová, vedecká riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., na otázku, ako sa táto inštitúcia pripravuje na tohtoročnú akreditáciu. V rozhovore pod titulkom Prepojenie s praxou nie je pre nás nič mimoriadne však hovorí aj o nových projektoch ústavu či o tom, čo prináša transformácia.

„Naše výsledky umožnia odberateľskej firme vyrábať z kozieho mlieka mliečne nápoje, ktoré budú obohatené o zdraviu prospešnú zložku a môžu slúžiť na podporu imunity konzumentov,“ vysvetľuje Andrea Lauková, vedecká pracovníčka Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i., v článku Keď sa detaily poskladajú do obrazu.

Nestáva sa každý deň, aby medzinárodná vedecká organizácia zriadila štipendium, ktoré pomenuje po vedkyni zo Slovenskej akadémie vied. Na jeseň sa to stalo. Predsedníctvo Medzinárodnej únie akadémií odsúhlasilo špeciálne štipendium pre výskum afrických dejín s názvom Viera Pawliková-Vilhanová Prize Award in African Studies. Viac v texte K odkazu prvej slovenskej afrikanistky.

Viac: Akadémia/Správy SAV – časopis Slovenskej akadémie vied

 

Text: Martin Podstupka

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články