Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Generátor

Nové energeticky nenáročné zariadenie na meranie magneto-dielektrickej odozvy

11. 4. 2022 | videné 501-krát

Tímu pôvodcov z Technickej univerzity v Košiciach (doc. Ing. Bystrík Dolník, PhD.) a Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., (RNDr. Michal Rajňák, PhD.) sa podarilo navrhnúť nový typ konštrukčne jednoduchého, spoľahlivého a energeticky nenáročného zariadenia na meranie magneto-dielektrických vlastností tenkých dielektrických vrstiev.

Nové zariadenie je možné použiť v rôznych oblastiach experimentálneho výskumu alebo priemyselného testovania, kde je možné jednoducho generovať relatívne silné a homogénne magnetické polia s malým príkonom v aplikáciách pre meranie magneto-dielektrických vlastností vyvíjaných materiálov.

Pôvodcovia momentálne hľadajú priemyselných partnerov pre licencovanie/predaj daného riešenia. Pozrite si konkurenčné výhody a využitie zariadenia.

Viac si môžete prečítať aj v článku Prešporský podnikateľ alebo v tlačovej správe SAV.

Spracovala: KTT SAV

FotoMichal Rajňák, ÚEF SAV, v. v. i.

Súvisiace články