Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nakladanie pomoci pre mestá Charkov a Užhorod

CSPV SAV zorganizovalo humanitárnu pomoc pre obyvateľov Charkova a Užhorodu

7. 4. 2022 | videné 692-krát

Vojnový konflikt na Ukrajine prerušil prácu na mnohých vedeckých projektoch a skomplikoval tak naplnenie pôvodných projektových cieľov. Patrí k nim aj cezhraničný projekt Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)na ktorom sa podieľa Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., ako jeden z jeho partnerov. Na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa preto rozhodlo z rozpočtu projektu vyčleniť 30 000 eur na humanitárnu pomoc pre svojich projektových partnerov – mestá Charkov a Užhorod.

Časť rozpočtov už schválených projektov programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca Grantov EHP a Nórska, ktoré spravuje MIRRI SR, mohla byť vďaka rýchlej reakcii donorských krajín Nórska, Islandu a Lichtenštajnska vyčlenená na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre ukrajinských partnerov.

„Úprimné poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným stranám, vďaka ktorým sa humanitárna pomoc mohla zrealizovať. Okrem donorov, správcu programu a projektových partnerov, k nim patria aj kolegyne a kolegovia zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, Technicko-hospodárskej správy ústavov SAV v Košiciach, ako aj samotní dodávatelia tovaru. Skvelá spolupráca, ochota a ľudský prístup sa opäť raz potvrdili aj v tejto situácii. Ďakujeme! uviedla Ing. Anna Kalistová, organizátorka pomoci a vedúca Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i. A skvelú spoluprácu dokumentujú aj fotografie z tejto humanitárnej akcie.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Anna Kalistová, CSPV SAV, v. v. i., Alexandr Dvoekonko, mesto Charkov

Súvisiace články