Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Publikácie

Profesor Anders Pettersson o koncepcii svetovej literatúry

31. 3. 2022 | videné 832-krát

Výraz „svetová literatúra“ sa v súčasnosti používa v niekoľkých významoch: označuje rôzne kultúrne a časovo inkluzívne súbory literatúry alebo rôzne spôsoby skúmania takejto literatúry. Svetová literatúra sa niekedy predstavuje ako entita nezávislá od mysle, inokedy zas ako vedecká konštrukcia. Profesor Anders Pettersson bude v online hosťovskej prednáške v stredu 6. apríla 2022 hovoriť o tom, že výber medzi týmito alternatívami je dôležitý, lebo má významné dôsledky pre logiku myslenia a uvažovania o svetovej literatúre. Osobitnú pozornosť bude venovať zostavovateľskej koncepcii svetovej literatúry v publikácii The Cambridge History of World Literature (2021), ktorú zostavila Debjani Ganguly. Prednáška sa začína o 14. h.

Anders Pettersson je emeritný profesor švédskej literatúry a porovnávacej literárnej vedy na Univerzite v Umeå vo Švédsku. Zaoberá sa najmä fundamentálnymi otázkami literárnej teórie, ale venoval sa aj otázkam transkultúrnej literárnej histórie. Okrem článkov a recenzií v literárnych a filozofických odborných časopisoch publikoval šesť monografií. Naposledy vydal monografiu The Idea of a Text and the Nature of Textual Meaning  (Idea textu a povaha textového významu; John Benjamins, 2017). Sám alebo spoločne s ďalšími zostavil šesť zborníkov, vrátane Notions of Literature across Times and Cultures (Koncepcie literatúry naprieč časmi a kultúrami; De Gruyter, 2006). Je aj členom zostavovateľského kolektívu pripravovanej štvordielnej monografie Literature: A World History (Wiley-Blackwell, 2022), pričom je makroregionálnym zostavovateľom pre Európu a zostavovateľom prvého zväzku o literatúre pred rokom 200 n. l.

Na prednášku v angličtine sa môžete pripojiť cez Zoom.

Meeting ID: 889 4329 7914
Passcode: 414967

Text a foto: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články