Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo projektu VISION

Cyklus prednášok: Practical methods in oncological research (apríl 2022)

24. 3. 2022 | videné 463-krát

Pozývame vás na online cyklus prednášok pod názvom „Practical methods in oncological research“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Prednášky sa budú konať pod vedením kolegov z National and Kapodistrian University of Athens (Grécko), Ramón y Cajal Health Research Institute (Španielsko), Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering (Nemecko) a  Norwegian Institute for Air Research (Nórsko).

Termín prednášok je 7. – 8. a 21. – 22. 4. 2022, a budú prebiehať online v anglickom jazyku.

Cyklus prednášok je rozdelený do 4 okruhov, v rámci ktorých budú predstavené rôzne molekulárno-genetické metódy a inovatívne prístupy využívané v onkologickom a biomedicínskom výskume:

1. Mikrofluidné systémy a pokročilé in vitro modely;

2. Základný a translačný výskum;

3. Klinický onkologický výskum;

4. Výskum bezpečnosti nanomateriálov: Výzvy a príležitosti.

V rámci každého tematického okruhu odznejú tri zaujímavé prednášky, ktoré pripravili experti z partnerských organizácií projektu VISION.

Bližšie informácie a registráciu nájdete na webovej stránke projektu VISION: http://vision.sav.sk/lectures.html.

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková

Súvisiace články