Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV vyjadrila podporu predsedovi Národnej akadémie vied Ukrajiny

SAV vyjadrila podporu predsedovi Národnej akadémie vied Ukrajiny

17. 3. 2022 | videné 1246-krát

„Slovenská akadémia vied prijala s hrôzou a pobúrením ťažko uveriteľnú správu o invázii ozbrojených síl Ruskej federácie do vašej krajiny. Toto porušenie suverenity a územnej celistvosti samostatného štátu považujeme za hrubé a bezprecedentné porušenie princípov medzinárodného práva,“ uvádza sa okrem iného v úvode listu, ktorý adresoval predseda SAV prof. Pavol Šajgalík predsedovi Národnej akadémie vied Ukrajiny Anatolymu Zagorodnému.

V liste predseda SAV ubezpečuje ukrajinských kolegov, že SAV im pomôže všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, aby mohli pokračovať vo svojej práci. „Akadémia zriadila koordinačný výbor, aby prijal účinné opatrenia na pomoc ukrajinským vedcom a ich rodinám hľadajúcim útočisko pred vojnou na Slovensku a poskytol im príležitosti na dôstojný život a rozvoj ich výskumnej činnosti,“ informuje v liste P. Šajgalík. Zdôrazňuje tiež, že SAV okamžite ukončila spoluprácu s Ruskou federáciou v oblasti vedy a výskumu na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni.

„Slovenská akadémia vied a celá slovenská vedecká a akademická obec stojí na strane ukrajinského národa a podporuje jeho hrdinský boj za jeho slobodu. Sláva Ukrajine!“ dodáva predseda SAV Pavol Šajgalík na záver listu adresovanom predsedovi Národnej akadémie vied Ukrajiny Anatolymu Zagorodnému.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články