Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na seminár

Pozvánka na seminár Rodová rovnosť v SAV: cesta a výsledky rodového auditu

15. 3. 2022 | videné 513-krát

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., pozýva na ústavný seminár s názvom Rodová rovnosť v SAV: cesta a výsledky rodového auditu autorského kolektívu projektu H2020 Athena – G. Bianchi, B. Holubová, M. Šudila Žilinská. Seminár priblíži skúsenosti s prvým rokom prípravy Plánu rodovej rovnosti v SAV.

Plány rodovej rovnosti vo výskumných inštitúciách sú jedným z dôležitých nástrojov na podporu presadzovania rodovej rovnosti vo vede. Reagujú na dlhodobo nepriaznivú situáciu v oblasti nízkeho zastúpenia žien vo vede, obzvlášť vo vybraných odvetviach, ale aj na pracovné podmienky či zlaďovanie súkromného a pracovného života. Rôznorodosť výskumných tímov je pri tom predpokladom pre excelentnosť vo vede, vrátane podpory dobrých pracovných podmienok.

Organizátori na ústavnom seminári predstavia svoje skúsenosti s prvým rokom prípravy Plánu rodovej rovnosti v SAV:

  • ako pristúpili k rodovému auditu SAV,
  • čo zistenia o rodovej rovnosti aktuálne hovoria o situácii v SAV,
  • aké sú ciele a najbližšie aktivity Plánu rodovej rovnosti SAV.

Seminár sa uskutoční online. V prípade záujmu o účasť je potrebné vyplniť jednoduchý formulár.

Najneskôr v deň konania seminára záujemcovia dostanú prístupové údaje k Zoom stretnutiu. Maximálny počet účastníkov a účastníčok mimo ÚVSK SAV, v. v. i., je 50 ľudí.

Predsedníctvo SAV schválilo v decembri 2021  v histórii vôbec prvý Plán rodovej rovnosti SAV. Plánu predchádzalo dôkladné mapovanie vo forme rodového auditu SAV.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., sa v roku 2021 zapojil do H2020 projektu ATHENA: Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe, ktorého úlohou je príprava a implementácia Plánu rodovej rovnosti. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články