Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Utečenci z Ukrajiny na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom

Obavy z vojny, ale aj ochota pomôcť Ukrajine sú vysoké

4. 3. 2022 | videné 916-krát

Výsledky mimoriadnej vlny prieskumu Ako sa máte Slovensko? naznačujú, že väčšina obyvateľov Slovenska má v súvislosti s vojnou na Ukrajine obavy o seba a svojich najbližších. Ľudia zároveň deklarujú vysokú ochotu pomôcť Ukrajine. Respondenti, ktorí nesúhlasia s členstvom Slovenska v NATO, deklarujú menšie obavy a nižšiu ochotu pomôcť Ukrajine.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Doteraz zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Mimoriadna  vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila od 25. februára do 1. marca 2022. Vojna na Ukrajine sa začala v skorých ranných hodinách 24. februára inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. Od začiatku invázie boli hlásené útoky na vojenské i nevojenské ciele a civilné obete. Väčšina západného sveta ako aj Európska únia odsúdili ruskú agresiu a zaviedla tvrdé ekonomické sankcie. Na Slovensko začali prúdiť z územia Ukrajiny tisíce vojnových utečencov.
Obavy z vojny a hospodárskej krízy

Na otázku Máte v súčasnej situácii, v súvislosti s vojnou na Ukrajine, obavy o seba a svojich najbližších odpovedalo 40,6 percenta respondentov, že má veľké obavy, 40,2 percenta respondentov, že má trochu obavy a iba 19,2 percenta respondentov uviedlo, že nemá obavy. Obavy pociťujú častejšie ženy. Respondenti, ktorí nesúhlasia s našim členstvom v NATO, odpovedajú častejšie, že obavy nemajú.

Vo výskume sme sa pýtali aj na konkrétne skutočnosti, z ktorých môžu mať respondenti v súvislosti s vojnou na Ukrajine obavy. Najväčšie obavy respondenti pociťujú z  ekonomickej krízy ako dôsledkov útoku armády Ruskej federácie na Ukrajinu (77,5 % odpovedí 1 až 4 na škále kde 1 = veľmi sa obávam a 10 = vôbec sa neobávam), z rozpútania tretej svetovej vojny (72,6 %) a z rozšírenia vojnového konfliktu na Ukrajine na Slovensko (68,7 %). O niečo menšie obavy majú respondenti z príchodu utečencov v dôsledku útoku armády Ruskej federácie na Ukrajine (53,9 %).

Aj v tomto prípade platí, že väčšie obavy z krízy, z rozšírenia konfliktu či z rozpútania tretej svetovej vojny deklarujú častejšie ženy. Naopak, aj v tomto prípade platí, že respondenti, ktorí nesúhlasia s našim členstvom v NATO, odpovedajú častejšie, že obavy z ekonomickej krízy, tretej svetovej vojny či rozšírenia konfliktu na Slovensko nemajú. Títo respondenti však zároveň majú väčšie obavy z príchodu utečencov v dôsledku útoku armády Ruskej federácie na Ukrajine.

Ochota pomáhať

Respondentov sme sa tiež pýtali, či a akým spôsobom sú ochotní pomôcť Ukrajine. Najviac respondentov je ochotných prispieť vecným darom (61,7 % odpovedí „áno“ a „rozhodne áno“) a prípravou a distribúciou jedla (49,6 %). O niečo nižšia je ochota prispieť finančne (37,4 %), pomôcť ako dobrovoľník pri práci s utečencami (36,9 %) a pomôcť niekoho ubytovať (26,3 %). Ochotu pomôcť akoukoľvek formou deklarujú menej často respondenti, ktorí nesúhlasia s členstvom Slovenska v NATO. Ochota pomôcť súvisí aj s tým, ako ľudia vnímajú svoju subjektívnu príjmovú situácia. Ľudia, ktorí odpovedajú, že je pre nich ťažké vyjsť s príjmom, deklarujú menej často ochotu pomôcť vecným darom alebo finančne, častejšie však deklarujú ochotu pomôcť ako dobrovoľníci pri práci s utečencami.

Celkovo 22,8 percenta respondentov odpovedalo aspoň na jednu z vyššie uvedených možností odpoveďou „rozhodne áno“. Do tejto skupiny silne ochotných pomôcť patria častejšie mladí ľudia. Aj v tomto prípade ochotu rozhodne pomôcť menej často deklarujú ľudia, ktorí nesúhlasia s členstvom Slovenska v NATO.

„Náš výskum realizovaný v prvých dňoch po útoku armády Ruskej federácie na Ukrajinu potvrdil, že obavy v súvislosti s vojnou na Ukrajine sú na Slovensku veľmi vysoké. Vysoká je aj deklarovaná ochota pomôcť Ukrajine. Obavy aj ochota pomôcť najsilnejšie súvisia s geopolitickými preferenciami respondentov. Respondenti, ktorí hovoria, že sú a vždy boli proti nášmu členstvu v NATO deklarujú nižšie obavy a menšiu ochotu pomôcť Ukrajine,“ komentuje výsledky výskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát, kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke prieskumu

Spracovala: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame

Foto: TASR/Roman Hanc

Súvisiace články