Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hosťom 34. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol riaditeľ Sociologického ústavu SAV, v. v. i., Miloslav Bahna

Vyšla 34. epizóda Vedeckého podcastu SAV

4. 3. 2022 | videné 532-krát

Hosťom moderátorky Sone G. Lutherovej vo Vedeckom podcaste SAV bol Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., riaditeľ Sociologického ústavu SAV, v. v. i. Doktor Bahna sa výskumne venuje štúdiu medzinárodnej migrácie, kvantitatívnemu komparatívnemu výskumu a metodológii kvantitatívneho spoločenskovedného výskumu. Zaoberá sa aj spôsobmi hodnotenia vedy a vedeckých výstupov. Zastupuje Slovensko v programe medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP) a v paneurópskej výskumnej infraštruktúre ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Je spoluzakladateľom Slovenského archívu sociálnych dát a hovorca iniciatívy Veda chce žiť! zameranej na podporu vedy na Slovensku. V podcaste hovoril aj o medzinárodnej migrácii, o fenoméne opatrovateliek v Rakúsku a tiež aj o úspešnom projekte Ako sa máte, Slovensko.

Miloslav Bahna pred sociológiou najprv vyštudoval softvérové inžinierstvo na FEI STU a poznatky získané vo svete informatiky doteraz považuje za výhodu pri svojej práci sociológa, najmä čo sa týka vyhodnocovania a spracovania dát a nachádzania vzťahov medzi premennými.

Počas pandémie stál spolu s kolegami zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i., a z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., pri zrode projektu Ako sa máte, Slovensko?, ktorého široký záber pokrýval rôzne aspekty dôsledkov pandémie koronavírusu na našu spoločnosť. „Téma COVIDU-19 bola taká urgentná, že ak by sme sa venovali inému výskumu, bolo by to nefér a neplnili by sme vlastne spoločenskú objednávku. Druhou možnosťou bolo pokračovať vo svojom výskume, ale z pohľadu covidovej pandémie,“ vysvetľuje M. Bahna, ako sa menila práca ústavu počas posledných dvoch rokov. Prizná, čo ho ako vedca pri tomto projekte nepríjemne prekvapilo, ale aj aké pozitíva tento prieskum ukázal.

V rámci jeho hlavnej témy, medzinárodnej migrácie, prišiel k záveru, že Slovenská republika sa stáva krajinou imigrácie, ktorá je v mnohých častiach sveta vnímaná ako bohatá západná krajina. „S myšlienkou migrácie som sa začal zaoberať tesne pred naším vstupom do EÚ. Fascinovalo ma, ako jednoducho dokážu ľudia odísť za prácou, pretrhnúť väzby,“ objasňuje a dodáva, že to bol preňho fenomén, ktorý menil našu spoločnosť.

V rámci kolektívu autorov sa podieľal na publikácii Medzi Východom a Západom: Prípad Slovensko, v ktorej skúmal hodnotové zakotvenie Slovenska: sme súčasťou Východu alebo Západu? V ďalšej publikácii Crossborder Care: Lessons from Central Europe (Palgrave Macmillan, 2019, spoluautorka Martina Sekulová) skúmal fenomén slovenských opatrovateliek pracujúcich v Rakúsku. Výskumne sa tejto problematike venuje od 90. rokov minulého storočia až po súčasnosť a skúma premeny, ktorými za toto obdobie prešiel – od neformálneho zamestnávania až po legalizáciu práce slovenských opatrovateliek v Rakúsku. „Okrem počtu sa tiež menilo aj ich zastúpenie podľa regiónov, postupne opatrovateliek z regiónu Bratislavy a okolia začalo ubúdať a naopak, pribúdali ženy z východoslovenského regiónu,“ hovorí M. Bahna a oceňuje spoluprácu s etnologičkou M. Sekulovou, ktorá príbehmi opatrovateliek dodala výskumu kvalitatívny rozmer.  

V podcaste sa dozviete aj to, čo ho priviedlo k sociológii a k jeho hlavnej výskumnej téme – medzinárodnej migrácii, aké vidí výzvy pre vedca jeho odboru v našom regióne alebo aké poznanie o našej spoločnosti mu priniesol projekt Ako sa máte, Slovensko? a nevyhol sa ani najaktuálnejšej téme – imigrácii z Ukrajiny v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor s Miloslavom Bahnom si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články