Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

SAV ponúka pomoc ukrajinským vedcom a študentom

4. 3. 2022 | videné 7770-krát

SAV citlivo vníma dianie na Ukrajine a ponúka pomocnú ruku ukrajinským vedeckým pracovníkom, pracovníčkam a študentom, študentkám doktorandského štúdia. 

- SAV bude pokračovať vo vytváraní vhodných pracovných a študijných podmienok nielen pre tých, ktorí aktuálne pôsobia v jej radoch, ale aj pre novoprichádzajúcich vedeckých pracovníkov a doktorandov z Ukrajiny

- pre novoprichádzajúcich ukrajinských kolegov a aj pre ich rodinných príslušníkov SAV ponúkne voľné ubytovacie kapacity v Bratislave, Smoleniciach a v Starej Lesnej. Voľné ubytovacie kapacity dáva k dispozícii aj pre rodinných príslušníkov aktuálnych zamestnancov a doktorandov

- akadémia poskytne finančnú podporu študentom doktorandského štúdia a mladým vedeckým pracovníkom, ktorí tak budú môcť pokračovať vo svojom štúdiu a výskume na Slovensku

- ukrajinským doktorandom a doktorandkám, ktorí ukončia štúdium na SAV, chce akadémia umožniť zostať pracovať v ich odbore na SAV

- akadémia poskytne výrazné úľavy z poplatkov za ubytovanie pre ukrajinských zamestnancov a doktorandov SAV aktuálne ubytovaných v jej zariadeniach

Žiadatelia o pomoc nás môžu kontaktovať na adresách ukrajina@savba.skukraine@savba.sk, prípadne prostredníctvom oficiálnej stránky SAV na sociálnej sieti Facebook a to kliknutím na tlačidlo „Poslať email“.

Pracoviská SAV a vedecké inštitúcie na Ukrajine aktuálne realizujú 16 spoločných projektov. Napriek tejto mimoriadne nepriaznivej situácii veríme, že v nich s našimi partnermi budeme môcť pokračovať.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Katarína Gáliková

 

----

СЛОВАЦЬКА АКАДЕМІЯ НАУК ПРОПОНУЄ ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВЦЯМ ТА СТУДЕНТАМ

 

Словацька Академія Наук (САН) з увагою стежить за подіями в Україні й пропонує руку допомоги українським дослідникам та дослідницям, а також студентам та студенткам докторантських студій.

САН буде продовжувати створювати належні умови для роботи та навчання тих, хто наразі працює та навчається в її лавах, а також для новоприбулих наукових працівників та працівниць, докторантів та докторанток із України.

Для новоприбулих українських колег та для членів їхніх родин, САН пропонує безкоштовне помешкання у Братиславі, Смоленіцях, та у Старій Лєсній. САН також забезпечить безкоштовне проживання для членів родин, тих українських колег, які наразі вже перебувають у САН.

Академія надаватиме фінансову підтримку докторантам та молодим дослідникам, які зможуть продовжити навчання та дослідження в Словаччині.

Академія сприятиме українським докторантам та докторанткам, які наразі завершують навчання в САН із подальшим працевлаштуванням за фахом.

Академія забезпечить значне звільнення від сплати за проживання українських наукових співробітників та докторантів, які наразі проживають у її приміщеннях.

Будь ласка, ті, хто потребує допомоги, пишіть на ukrajina@savba.sk або
ukraine@savba.skВи також можете звернутися через офіційну сторінку САН у фейсбуці (оберіть функцію надіслати повідомлення (send email)

Підрозділи САН та наукові інституції в Україні станом на сьогодні працюють над 16 спільними проєктами. Незважаючи на таку вкрай несприятливу ситуацію, ми віримо, що зможемо разом із нашими українськими колегами продовжити цю роботу.   

 

Підготувала: Катаріна Галікова

Súvisiace články