Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Štatutárni zástupcovia ústavov a centier SAV vyzývajú poslanca NR SR Ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v akadémii

22. 2. 2022 | videné 6528-krát

Slovenská akadémia vied verná svojmu humanitnému poslaniu je znepokojená nárastom netolerancie a agresivity v našej spoločnosti, javom, ktorý sa spočiatku rodí v znevažujúcich slovách a cez podnecovanie k nenávisti prerastá až k reálnym fyzickým atakom. Predstavitelia SAV sa od takýchto prejavov dištancujú a dôrazne ich odsudzujú, a to aj v prípadoch, ak sa takéhoto konania dopúšťajú v rámci svojich mimopracovných aktivít jej zamestnanci. Väčšina štatutárnych zástupcov vedeckých pracovísk SAV podporila v tejto súvislosti priložené vyhlásenie:

 

 

Výzva štatutárnych zástupcov ústavov a centier SAV

 

 

My, predstavitelia vedeckých ústavov a centier SAV chrániac dobré meno SAV, ktorá patrí k najdôveryhodnejším inštitúciám na Slovensku, uvedomujúc si úlohu vedy a vedcov v spoločnosti, ktorí majú prispievať k tolerantnej, slušnej a inovatívnej spoločnosti, ctiac si slobodu a demokraciu, odmietajúc akékoľvek prejavy netolerancie či nenávisti, pripomínajúc historickú skúsenosť, že extrémistické a nenávistné postoje sú spôsobilé postupne narúšať demokratický politický systém a nahradiť ho systémom diktatúry,

vyzývame Mgr. PhDr. Ľuboša Blahu, PhD., pracovníka Ústavu politických vied SAV, v. v. i., ktorý opakovane a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca, zneužíva slobodu prejavu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v SAV.

Pripomíname, že uvedený kolega bol opakovane upozorňovaný na svoje nevhodné správanie. Bez akejkoľvek sebareflexie dotyčného. Plne stojíme za vyjadreniami Etickej komisie SAV, ktorá okrem iného k jeho správaniu konštatovala:

„Postavenie vedca sa viaže na istú zodpovednosť vyplývajúcu z členstva v akademickej komunite. Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť ani pri paralelnom výkone inej funkcie/iného povolania. Člen akademickej obce musí primerane zachovávať isté štandardy správania aj v prípade výkonu neakademickej funkcie. Vo všeobecnosti možno legitímne očakávať, že vedec bude politickú diskusiu kultivovať, nie degradovať.“

Bratislava 15. 02. 2022

 

 

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články