Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nízkoenergetický generátor magnetického poľa so štrbinou ako experimentálnym priestorom

Nový generátor magnetického poľa uľahčí meranie vlastností progresívnych materiálov

17. 2. 2022 | videné 990-krát

Slovenskí vedci vytvorili nové energeticky nenáročné zariadenie, ktoré dokáže generovať homogénne magnetické pole s vynikajúcimi vlastnosťami. Vďaka prístroju bude možné merať napríklad vplyv magnetického poľa na živé organizmy. Využitie nájde aj pri experimentoch alebo priemyselnom testovaní nových materiálov.

Tím vedcov pod vedením Michala Rajňáka z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., v Košiciach a Bystríka Dolníka z Technickej univerzity v Košiciach prišiel s novým typom konštrukčne jednoduchého, spoľahlivého a energeticky nenáročného zariadenia na meranie magneto-dielektrických vlastností tenkých vrstiev rôznych progresívnych materiálov.

Pri testovaní dielektrickej odozvy kvapalín a materiálov v externých magnetických poliach vývojári často zápasia s viacerými obmedzeniami. „Súčasné spôsoby merania týchto vlastností vyžadujú výkonný prúdový zdroj a robustné riešenia. S tým súvisí energetická náročnosť generovania magnetického poľa doterajšími metódami a obmedzené možnosti zmeny intenzity magnetického poľa pri používaní permanentných magnetov. Na testovanie tenkých nevodivých kvapalných alebo tuhých vrstiev takéto riešenia nie je výhodné používať, “ vysvetlil Michal Rajňák z ÚEF SAV, v. v. i.

Nový generátor magnetického poľa z dielne košických výskumníkov sa vyznačuje kompaktným tvarom, vďaka ktorému bude môcť fungovať aj v špecializovaných laboratóriách, špeciálnej atmosfére či pri nízkych teplotách až do 4 Kelvinov (–269,15 °C).

„Naše zariadenie dokáže pracovať s výrazne menším objemom testovanej kvapaliny alebo materiálu a magnetické pole, ktoré generuje, je homogénne. Vďaka tomu v mieste merania dosahuje vynikajúce parametre. Okrem toho prístroj dokáže meniť aj intenzitu a vlastnosti magnetického poľa. Dokáže generovať aj magnetické pole s ultranízkym alebo nízkym kmitočtom, vďaka čomu nájde využitie aj pri skúmaní biologických materiálov,“ dodáva Bystrík Dolník z FEI TUKE.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Michal Rajňák, ÚEF SAV, v. v. i.

Súvisiace články