Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Literárny antisemitizmus: stav a perspektívy bádania

7. 2. 2022 | videné 670-krát

Výskum literárneho antisemitizmu na Slovensku nemá tradíciu, a to ani v rámci dejín slovenskej literatúry, ani v literárnej komparatistike. Práve výskum literárneho antisemitizmu však poskytuje možnosť prieniku oboch literárnohistorických disciplín. Historik a germanista Miloslav Szabó bude vo svojej hosťovskej prednáške s názvom Literárny antisemitizmus: stav a perspektívy bádania znázorňovať tieto možnosti náčrtom najnovších trendov vo výskume literárneho antisemitizmu v českom a nemeckom kontexte. Online prednáška sa uskutoční v stredu 9. februára 2022 o 14.00 hod.

Kým v českom prostredí výskum literárneho antisemitizmu odkazuje na tradície nového historizmu, v nemeckej literárnej histórii pozorujeme vplyv koncepcie dejín emócií.

Link na prednášku

Meeting ID: 825 6103 2889
Passcode: 293385

Miloslav Szabó – historik a germanista, pracoval vo výskumných inštitúciách v Nemecku, Rakúsku, Českej republike a na Slovensku, momentálne pôsobí na katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä dejinami antisemitizmu a katolicizmu na Slovensku a v Rakúsku v 19. a 20. storočí. Je autorom niekoľkých monografií a desiatok odborných štúdií doma i v zahraničí (Rasa a vôľa, Boh v ofsajde, Od slov k činom, Klérofašisti, Potraty a ďalších textov). Venuje sa prekladu z nemeckého jazyka. Aktuálne pôsobí na výskumnom pobyte v Jene.

Spracovala: Eva Andrejčáková, ÚSvL SAV, v. v. i.

Súvisiace články