Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Neformálne stretnutia počas tretej vlny pandémie

10. 1. 2022 | videné 693-krát

Podľa výskumu Ako sa máte, Slovensko? až 84,4 percenta respondentov tvrdí, že opatrenia počas novembra a decembra 2021 dodržiavali. Výsledky ukazujú, že 42,2 percenta ľudí raz alebo viackrát odmietlo osobné stretnutie alebo návštevu z dôvodu, že bol lockdown. Takmer všetci však ostali v blízkom interiérovom kontakte s kamarátmi a príbuznými, pričom pri stretnutiach s nimi zhruba tretina respirátory/rúška nikdy nemala, približne tretina ich mala niekedy a tretina väčšinou alebo vždy.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Doteraz zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Dvanásta vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila v období 12. až 16. decembra 2021. V tomto období na Slovensku platil lockdown spojený s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Od 10. decembra bol lockdown zmiernený a boli otvorené všetky obchody pre očkovaných a ľudí, ktorí COVID-19 prekonali. Počet pacientov v nemocniciach kulminoval a epidemiologická situácia sa po vrchole tretej vlny na prelome novembra a decembra začala veľmi mierne zlepšovať.

Dodržiavanie opatrení o obmedzení stretávania sa počas lockdownu

Koncom novembra 2021 Slovensko dosiahlo svetové prvenstvo v počte pozitívne testovaných. Ľudia však svoje správanie interpretujú tak, že opatrenia dodržiavali. Na 10-bodovej škále sa až 38,6 percenta respondentov zaradilo k prvým dvom bodom dôkladného dodržiavania opatrení a len 4,4 percenta ľudí sa umiestnilo na opačný pól škály. Drvivá väčšina opýtaných (84,4 %) deklaruje, že opatrenia dodržiavali (body 1-5 z 10-bodovej škály).

Z odpovedí na otázku Odmietli ste alebo zrušili ste v posledných týždňoch návštevu alebo iné osobné stretnutie s niekým z dôvodu, že je lockdown? však zisťujeme, že aj v čase lockdownu (na konci novembra a prvej polovici decembra) 27,8 percenta ľudí osobné stretnutie nikdy neodmietlo a na schôdzku alebo návštevu vždy šlo. Stretnutia rušili v najvyššej miere (61,4 %) tí, ktorí síce ešte nie sú zaočkovaní, no plánujú sa dať zaočkovať. Na stretnutia vždy šli najmä (43,6 %) tí, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať.

Rozdelenie odpovedí na otázku Odmietli ste alebo zrušili ste v posledných týždňoch návštevu alebo iné osobné stretnutie s niekým z dôvodu, že je lockdown? môže navodzovať dojem, že až 30 percent ľudí sa počas lockdownu s nikým nestretávalo. Ak sa však pozrieme na odpovede na otázku Keď ste boli v novembri alebo decembri 2021 v interiéri iba s vašimi známymi (kamarátmi, príbuznými), mali ste nasadené rúška/respirátory?, tak len 5,5 percenta všetkých respondentov odpovedalo, že „v novembri a decembri 2021 som v interiéri so svojimi známymi nebol/a“.  „Keďže na rozdiel od prvej otázky bola druhá otázka zacielená na kamarátov a príbuzných, tak môžeme usudzovať, že až tretina ľudí vylúčila ojedinelejšie osobné stretnutia a návštevy, no takmer všetci naďalej ostali v interiérovom kontakte so svojimi blízkymi kamarátmi a príbuznými,“ objasňuje výsledky prieskumu Jana Lindbloom zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

S blízkymi a známymi v interiéroch skôr bez rúšok/respirátorov

Zároveň sa dozvedáme, že pri stretnutiach v interiéri s kamarátmi a príbuznými 35,6 percenta z tých, ktorí vravia, že opatrenia dodržiavajú (t. j. na 10-bodovej škále sa zaradili na hodnoty 3-5) a dokonca aj 19,9 percenta z tých, ktorí tvrdia, že opatrenia dodržiavajú dôkladne (sebazaradenie na bodoch 1 a 2), rúška alebo respirátory nikdy nasadené nemali. 

Ak by sme interpretovali mieru dodržiavania oparení v čase vrcholiacej Delta vlny iba na základe zovšeobecňujúceho sebahodnotenia, tak by sme sa mohli nazdávať, že protiepidemické opatrenia sa na Slovensku dodržiavajú. Rozdiel medzi všeobecnou deklaráciou a odpoveďami na konkrétne situácie môže vyplývať aj z toho, že ľudia si protiepidemické opatrenia spájajú predovšetkým so správaním sa na verejnosti – napr. nosenie respirátorov na verejných miestach, ako sú obchody či úrady. To, že sa, ak treba, počas lockdownu stretneme so svojimi blízkymi známymi alebo to, že pri kontakte s nimi nemáme nasadené respirátory, mnohí za nedodržiavanie opatrení nepovažujú. Zdá sa však, že vírusu počas Delta vlny takéto chápanie dodržiavania opatrení k šíreniu bohato stačilo a rovnako, ak nie viac, to pravdepodobne bude vyhovovať aj Omikron variantu. Dôvod je ten, že vírus sa najľahšie šíri práve pri stretnutiach so známymi a blízkymi, pretože to sú presne tie situácie, keď rúška a respirátory obvykle skladáme dole,“ vysvetľuje Jana Lindbloom.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát. Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke prieskumu


Text: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame

Foto: unsplash.com/Timon Studler                                        

Súvisiace články