Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na on-line prednášku „Prague Notre Dame Fragments and the Reception of Ars Antiqua Polyphony in Bohemia and Moravia“

9. 12. 2021 | videné 542-krát

V stredu 15. decembra 2021 o 17.00 h (CET) sa uskutoční on-line prednáška doc. PhDr. Hany Vlhovej-Wörnerovej, PhD., z Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied Českej republiky a Mgr. Jana Ciglbauera, PhD., z Ústavu hudobnej vedy Karlovej univerzity v Prahe na tému Prague Notre Dame Fragments and the Reception of Ars Antiqua Polyphony in Bohemia and Moravia“.

Doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD., z Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied Českej republiky študovala hudobnú vedu v Prahe a Bazileji (PhDr. 1990, PhD. 2000, habilitácia 2009). V rokoch 1993 – 2006 pôsobila v Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. V rokoch 2004 – 2005 a 2006 – 2012 pôsobila v USA, kde vyučovala na Duke University, UNC v Chapel Hill v Severnej Karolíne a Yale University (Fellow in Sacred Music, Worship, and Arts). V rokoch 2012 – 2017 bola docentkou School of Music, Bangor University, Wales. V súčasnosti je vedúcou riešiteľkou výskumného projektu Staré mýty, nová fakta (2019 – 2023). Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých publikácií a edícií (z najnovších Jistebnický kancionál – 2. Cantionale, edícia Repertorium Troporum Bohemiae Medii Aevi).

Mgr. Jan Ciglbauer, PhD., z Ústavu hudobnej vedy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe študoval hudobnú vedu na Karlovej univerzite. Doktorandské štúdium ukončil obhajobou dizertačnej práce s názvom Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition (2017). V roku 2015 sa stal vedeckým pracovníkom Ústavu hudobnej vedy KU v Prahe. V poslednom období publikuje práce, ktoré sa zaoberajú hudobným životom pražskej univerzity v období stredoveku (Septem Dies. Hudba na pražské univerzitě 1360 – 1460; Carmina clericorum. Latinské duchovní písně 14. a 15. století ve středoevropském univerzitním a školském prostředí, kritická edícia vybraných neskorostredovekých piesní).

Prednáška sa bude venovať unikátnemu nálezu polyfonických fragmentov zo zbierok Národnej knižnice Českej republiky. Predstavený bude komplexný kodikologický a paleografický opis zlomkov spolu s analýzou hudobného repertoára prameňov a ich vzťahom k dobovým polyfonickým rukopisom Notre Dame. Diskutovať sa bude tiež o existencii historických a hudobných prameňov, ktoré potvrdzujú recepciu francúzskej jednohlasnej a viachlasnej hudby v katedrálach v Prahe a v Olomouci, ako aj vo viacerých českých kláštoroch.

Registrácia na prednášku je možná prostredníctvom linku do 14. decembra 2021 (5PM CEST).

Prednáška je súčasťou trilaterálneho medzinárodného projektu Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections – International Research (EMCE), ktorý koordinuje Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Cyklus prednášok je určený pre vedecké inštitúcie aj školy s cieľom zabezpečiť transfer aktuálnych informácií o výskume v regiónoch strednej Európy pre USA, Kanadu, Veľkú Britániu, Austráliu aj pre iné regióny Európy z oblasti muzikológie, kodikológie, paleografie, histórie, dejín výtvarného umenia, liturgiky, digital humanities.

Cyklus prednášok EMCE národných projektov:

  • Old Myths, New Facts: Czech Lands in Centre of 15th-Century Music Developments (GAČR EXPRO 19-28306X, 2019 – 2023), zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD
  • APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (2020 – 2024), zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  • HAS "Momentum" Digital Music Fragmentology (2019 – 2023), zodpovedný riešiteľ:  Dr. Zsuzsa Czagány.

Text: Eva Veselovská, Ústav hudobnej vedy SAV

Súvisiace články