Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Vláda SR vymenovala členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja

8. 12. 2021 | videné 970-krát

Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) bude mať od štvrtka 9. decembra nových členov. Vláda ich vymenovanie schválila na svojom stredajšom rokovaní (8. decembra 2021).

Členmi Predsedníctva APVV sa stanú Robert Ševčík (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky), Robert Mistrík (vedec), Imrich Barák (Slovenská akadémia vied), Zdenka Mansfeldová (Akademie věd ČR), Jozef Bátora (Univerzita Komenského Bratislava), Peter Celec (UK), Peter Moczo (UK, SAV), Štefan Boháček (Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s.), Peter Fodrek (Prvá zváračská, a. s.) a Tibor Gregor (Klub 500). Členstvo k 29. novembru zaniklo Jozefovi Masarikovi, Jánovi Rosochovi, Marekovi Frankovi, Svetlane Gavorovej, Tiborovi Gregorovi, Marekovi Hajdukovi, Dane Peškovičovej, Pavlovi Sovákovi, Milanovi Chrenkovi a Miloslavi Milichovskému.

Predsedníctvo agentúry je odborným orgánom agentúry. Má 13 členov, z ktorých 12 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky a jeden je zástupcom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členmi predsedníctva agentúry sú aj najmenej dvaja zahraniční odborníci.  

V Predsedníctve APVV naďalej zostáva Martin A. Lysak (Masarykova univerzita Brno), Slavomír Michálek (SAV) a Marián Brestič SPU Nitra).

Text: TASR

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články