Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Spoločné logo

Rok 2022 bude Medzinárodným rokom základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj

3. 12. 2021 | videné 1157-krát

Na dosiahnutie Agendy 2030 a jej 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja potrebujeme viac základného výskumu. Toto je odkaz, ktorý svetu dňa 2. decembra 2021 vyslalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. Členské štáty v tento deň konsenzom schválili uznesenie č. 76/A/L.12, ktorým sa rok 2022 vyhlasuje za Medzinárodný rok základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj (IYBSSD2022).

Týmto uznesením Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov „vyzýva všetky [svoje] členské štáty, organizácie v systéme Organizácie spojených národov a ďalšie globálne, regionálne a subregionálne organizácie, ako aj ďalšie príslušné zainteresované strany vrátane akademickej obce, občianskej spoločnosti, okrem iného tiež medzinárodné a národné mimovládne organizácie, jednotlivcov a súkromný sektor, aby sledovali a zvyšovali povedomie o význame základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj v súlade s národnými prioritami“.

Rozhodnutie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov bolo motivované „vysokou hodnotou základných vied pre ľudstvo“ a skutočnosťou, že „zvýšenie globálneho povedomia o základných vedách a zvýšenie vzdelania je životne dôležité pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenie kvality života pre ľudí na celom svete“. Zdôraznilo tiež, že „základný výskum a nové technológie reagujú na potreby ľudstva poskytovaním prístupu k informáciám a zvyšovaním zdravia a blahobytu jednotlivcov, komunít a spoločností“. Úspechy a ťažkosti globálneho boja proti pandémii COVID-19 sú už dva roky výraznou pripomienkou významu základných vied, akými sú (nielen) biológia, chémia, fyzika, matematika a antropológia.

Hlasovanie je výsledkom mobilizácie medzinárodnej vedeckej komunity, ktorú od roku 2017 vedie Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku (IUPAP), CERN (Európske laboratórium pre časticovú fyziku) a ďalších 26 medzinárodných vedeckých zväzov a výskumných organizácií z rôznych častí sveta pod záštitou UNESCO. Túto iniciatívu podporuje aj viac ako 90 národných a medzinárodných vedeckých akadémií, učených spoločností, vedeckých sietí, výskumných a vzdelávacích centier. Počas tohto špeciálneho roka budú organizovať podujatia a aktivity po celom svete s cieľom predviesť a zlepšiť prepojenie medzi základným výskumom a 17 cieľmi udržateľného rozvoja.

Uznesenie navrhol Valnému zhromaždeniu OSN štát Honduras a podporilo ho 36 ďalších krajín. Hlasovanie potvrdzuje uznesenie č. 40/C 76 prijaté jednomyseľne Generálnou konferenciou UNESCO z 25. novembra 2019.

Medzinárodný rok základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj (IYBSSD2022) sa oficiálne začne otváracou konferenciou, ktorá sa bude konať v dňoch 30. júna – 1. júla 2022 v sídle UNESCO v Paríži. Podujatia a aktivity sa budú organizovať po celom svete do 30. júna 2023.

 

Členské organizácie riadiaceho výboru IYBSSD2022

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku,

CERN (Európske laboratórium pre časticovú fyziku),

Medzinárodné centrum Abdula Salama pre teoretickú fyziku pod záštitou UNESCO, Taliansko

Čínska akadémia vied,

Európske gravitačné observatórium,

Európska fyzikálna spoločnosť,

Fonds de recherche du Québec, Kanada

Institut de recherche pour le développement, Francúzsko

Medzinárodná astronomická únia,

Priemyselná rada pre priemyselnú a aplikovanú matematiku,

Medzinárodná geografická únia,

Medzinárodný inštitút pre analýzu aplikovaných systémov,

Medzinárodná matematická únia,

Medzinárodná mineralogická asociácia,

Medzinárodná vedecká rada,

Medzinárodná únia pre vákuovú vedu, techniku ​​a aplikáciu,

Medzinárodná únia biologických vied,

Medzinárodná únia kryštalografie,

Medzinárodná únia geodézie a geofyziky,

Medzinárodná únia histórie a filozofie vedy a techniky,

Medzinárodná únia spoločností materiálového výskumu,

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Taliansko,

Spoločný inštitút pre jadrový výskum, Ruská federácia,

Európsky výbor pre spoluprácu v oblasti jadrovej fyziky,

Rencontres du Vietnam,

Vedecký výbor pre výskum oceánov,

  Observatórium Square Kilometer Array

 

Kompletný zoznam krajín, ktoré podporili uznesenie

Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Bolívia, Brazília, Burkina Faso, Čad, Čile, Kolumbia, Kuba, Dominikánska republika, Ekvádor, Salvádor, Fidži, Gruzínsko, Guatemala, Honduras, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kirgizsko, Malawi, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Filipíny, Katar, Ruská federácia, Saudská Arábia, Srbsko, Španielsko, Južná Afrika, Thajsko, Vietnam

Viac informácií nájdete na: https://www.iybssd2022.org

 

Luc Allemand, generálny tajomník pre IYBSSD2022 

Foto: iybssd2022.org 

Súvisiace články