Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Proces digitalizácie zbierky textových výskumných správ na profesionálnom vertikálnom skeneri v oddelení Vedeckých zbierok ÚESA SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV obnovil partnerstvo s DARIAH-EU

1. 12. 2021 | videné 749-krát

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV pokračuje v partnerstve s európskou výskumnou infraštruktúrou DARIAH-EU  https://www.dariah.eu/  (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Zástupcovia oboch inštitúcií podpísali zmluvu o spolupráci na ďalšie dva roky.

 „Je to pre nás mimoriadna príležitosť privítať nášho prvého slovenského spolupracujúceho partnera,“ povedal Edward Gray, ktorý je v DARIAH-EU zodpovedný za koordináciu národných iniciatív. „Umožní nám to lepšie prepojiť výskum ÚESA SAV s európskou oblasťou digitálnych humanitných vied a vzájomne ťažiť z odborných znalostí v oblasti digitálneho uchovávania.“

DARIAH-EU https://www.dariah.eu/  je európske konzorcium pre výskumné infraštruktúry (ERIC), ktorého poslaním je poskytnúť vedecko-výskumným komunitám digitálne metódy na vytváranie, prepájanie a zdieľanie poznatkov o spoločnosti a kultúre. Okrem 20 členských štátov a jednej pozorovateľskej krajiny udržiava DARIAH-EU takisto sieť spolupracujúcich partnerov v nečlenských krajinách.

„Spolupráca s DARIAH-EU nás teší najmä z dôvodu ďalšieho rozvoja a posilňovania mladej slovenskej komunity digitálnych humanitných vied. Bude pre nás veľmi užitočné stať sa súčasťou tohto otvoreného a dynamického medzinárodného spoločenstva,“ zhodnotil pokračovanie spolupráce Andrej Gogora, vedúci oddelenia Vedeckých zbierok ÚESA SAV.

Okrem toho má ÚESA SAV ambíciu byť vedúcou inštitúciou pre organizovanie budúcich aktivít v DARIAH-EU na Slovensku. Na národnej úrovni sú digitálne humanitné vedy v štádiu vývoja, ústav preto očakáva, že spolupráca s DARIAH-EU pomôže konsolidovať a posilniť komunitu digitálnych vedcov. „Vnímame to ako dôležitú prípravu pre budúce vytvorenie národného konzorcia a žiadosť o plné členstvo v DARIAH-EU,“ uviedol A. Gogora.

Text a foto: Andrej Gogora, ÚESA SAV

Súvisiace články