Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doc. Jozef Čižmár (vľavo) a doc. Ján Feranec pri posudzovaní prác.

Vyhodnotenie súťaže Detská mapa sveta 2011

1. 3. 2011 | videné 1499-krát
Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže "Detská mapa sveta 2011", ktorú organizovala Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, bolo 15. februára 2011 v knižnici GÚ SAV v Bratislave.

V rámci medzinárodnej súťaže "Barbara Petchenik Children´s World Map Competition 2011", organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), usporiadala Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom SAV celoslovenské kolo umelecko-kartografickej súťaže pod názvom "Detská mapa sveta 2011". Jej cieľom je podporiť deti a mládež v kreatívnom zobrazovaní sveta, zlepšiť ich kartografické vnímanie a prehĺbiť ich záujem o životné prostredie. Do súťaže sa zapojilo 224 detí prevažne zo základných umeleckých škôl.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 15. februára 2011 v knižnici Geografického ústavu SAV. Členmi hodnotiacej komisie boli: predseda Kartografickej spoločnosti SR doc. Jozef Čižmár, akademická maliarka Ľubica Končeková a pracovníci Geografického ústavu SAV doc. Ján Feranec, Monika Kopecká a Martina Cebecauerová.

Hodnotiaca komisia posudzovala 237 prác v troch vekových kategóriách. Šesť víťazných prác bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole, ktoré sa uskutoční počas 25. medzinárodnej kartografickej konferencie a 15. valného zhromaždenia ICA v dňoch 3. - 8. júla 2011 v Paríži. Ďalšie ocenené práce budú vystavené počas konania 19. kartografickej konferencie v septembri 2011 v Bratislave.

Text: Monika Kopecká, GU SAV
Foto: autorka