Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jozef Kollár (SaS) prestavil graf vzájomných finančných vzťahov medzi veriteľmi a dlžníkmi v rámci Európy, vpravo riaditeľ EÚ SAV prof. Milan Šikula.

Ekonómovia diskutovali o Pakte stability a Grécku

28. 6. 2010 | videné 1629-krát
Ekonomický ústav SAV usporiadal v stredu 23. júna v knižnici ústavu júnové Eurofórum, na ktorom vystúpili predstavitelia vybraných parlamentných politických strán.

Hosťom za Smer–SD bol štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Kažimír, za stranu Spravodlivosť a solidarita (SaS) Jozef Kollár a za stranu Most–HÍD doc. Viliam Páleník. Témou bolo "Vynucovanie dodržiavania Paktu stability a rastu – návrhy a možné riešenia ako záruky neopakovania prípadu Grécka". Podujatie viedol riaditeľ Ekonomického ústavu SAV prof. Milan Šikula.

Vystúpenia hostí potvrdili rozličné názory na aktuálny stav slovenskej ekonomiky, najmä však na riešenie slovenskej účasti v Pakte stability a na úlohu Slovenska v prípade pôžičky Grécku. Peter Kažimír zdôraznil, že riešenie oboch tém bude záležať na nových členoch vlády, pretože z opozície, v ktorej sa ocitol Smer-SD, nebude možné zasahovať do rokovania. Podľa neho ide o témy, ktoré sú veľmi živé a flexibilné. Témy o pomoci Grécku a európsky stabilizačný mechanizmus na podnet Nemecka vyprovokovali veľkú diskusiu v Európe o zmenách, ktoré majú zasahovať aj do vnútorných finančných politík členských krajín eurozóny.

Jozef Kollár zo strany SaS povedal, že Európa si vybrala identickú cestu záchrany ako si vybrali Spojené štáty severoamerické s rozdielom, že Európania neriešia problém investičných bánk a riešia problém verejných dlhov členských krajín. Predstavil vzájomné finančné vzťahy medzi veriteľmi a dlžníkmi v rámci vybraných krajín Európy. Cesta, ktorú si Európa zvolila na riešenie finančných problémov znamená podľa Jozefa Kollára len odklad ich riešenia. SaS preto bude v parlamente hlasovať proti pomoci Grécku a pokiaľ ide o európsky stabilizačný mechanizmus, SaS sa k nemu vyjadrí až keď bude mať mandát opierajúci sa o programové vyhlásenie novej vlády.

Názory strany Most-HÍD na Pakt stability a ekonomického rastu predniesol doc. Viliam Páleník. Ide o šesť princípov týkajúcich sa verejných financií, zameraných na zákonné riešenie príspevku do európskeho stabilizačného mechanizmu, systémové riešenie dôchodkového deficitu, sprísnenie podmienok Paktu stability, najmä jeho vynucovania, znižovanie miery štátneho prerozdeľovania a neustále monitorovanie, prehodnocovanie a posudzovanie efektivity výdavkov. Podľa doc. Páleníka strana nevidí v tom či poskytnúť Grécku pôžičku, zásadnú otázku. Nevyhnutná podmienka pomoci sú záruky.

Stretnutie prinieslo skutočne odbornú diskusiu a výmenu skúseností, ktoré organizátori od Eurofóra očakávajú. Najmä keď sa do diskusie zapojili poprední slovenskí ekonómovia a analytici nielen z Ekonomického ústavu SAV, ale aj z Ekonomickej univerzity v Bratislave a z praxe.