Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Víťaz v stredoškolskej kategórií Marek Karman.

Ocenenia pre mladých onkológov.

12. 3. 2010 | videné 1944-krát
Víťazi Súťaže mladých onkológov boli vyhlásení v stredu na Slávnostnom koncerte ku Dňu výskumu rakoviny.

Súčasťou aktivít organizovaných pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny bol II. ročník Súťaže mladých onkológov. Prihlásilo sa 25 záujemcov z celého Slovenska, z gymnázií, prírodovedeckých fakúlt, lekárskych fakúlt a ústavov Slovenskej akadémie vied. Súťaž prebiehala v troch kategóriách: študent strednej školy (2 súťažiaci), študent vysokej školy (8 súťažiacich) a mladý výskumník do 35 rokov (15 súťažiacich). Cieľom súťaže bolo umožniť stretnutie mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o onkologický výskum a poskytnúť im možnosť verejne pred odbornou komisiou prezentovať svoj záujem o vedeckú prácu v takej dôležitej oblasti akou je onkológia. Zaslané súhrny prednášok dokázali, že majú v onkologickej problematike prehľad a onkologickému výskumu by sa v budúcnosti mnohí radi venovali aj profesionálne. Začínajúci vedci dostali príležitosť upozorniť na svoju prácu.
Víťazi:
Kategória Študent strednej školy
  • 1.miesto: Marek Karman, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova ul., Bratislava


  • Kategória Študent vysokej školy
  • 1. miesto: Jakub Zmajkovič, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Švajčiarsko


  • Kategória Mladý výskumník do 35 rokov
  • 1.miesto: Peter Ditte, Virologický ústav SAV, Bratislava


  • Po oceneniach nasledoval koncert na ktorom účinkoval Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala a Vokálna skupina CLOSE HARMONY FRIENDS.